Tháng 5: Petrovietnam tiếp tục duy trì tăng trưởng khi giá dầu đảo chiều giảm mạnh
Thứ 4, ngày 12/06/2024

Tháng 5: Petrovietnam tiếp tục duy trì tăng trưởng khi giá dầu đảo chiều giảm mạnh

Trong tháng 5, giá dầu thô giảm mạnh tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Tuy nhiên, với phương châm quản trị biến động xuyên suốt, nỗ lực cao trong quản trị, điều hành, Petrovietnam tiếp tục vượt thách thức, đạt tăng trưởng cao ở tất cả các chỉ tiêu tài chính. Đảm bảo hoạt động SXKD...

Sản phẩm

Dịch vụ