Thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ hợp tác

-       Tên Bên mời hợp tác: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam.

-       Tên Hồ sơ mời hợp tác: “Hợp tác sản xuất kinh doanh toàn bộ Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Việt Nam”.

-       Hình thức lựa chọn: Mời hợp tác rộng rãi Trong nước và Quốc tế.

-       Thời gian phát hành HSMHT: Từ ngày 05 tháng 01 năm 2021 đến ngày 01 tháng 02 năm 2021 (trong giờ hành chính).

-       Địa chỉ phát hành: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam - Lô CN5.5A Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

-       Hạn cuối tiếp nhận HSHT: Chậm nhất là trước 17 giờ, ngày 01 tháng 02 năm 2021.

-       Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 168/160)                 Fax: 0225 3 614 623

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn              

 

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN MỜI HỢP TÁC

                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                Trần Huy Thư

 

                                                                                 

                                                                                   

Bình luận
Tin khác