Thông báo thanh lý phế liệu

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng thông báo việc thanh lý phế liệu tại VNPOLY với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm và phạm vi công việc.

- Địa điểm: Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ, lô CN5.5A khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Phạm vi công việc: Mời chào giá rộng rãi “thanh lý phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất kinh doanh của công ty VNPOLY”.

2. Thành phần/chủng loại phế liệu cần thanh lý.

Lõi ống giấy, Bìa Carton, Xốp tấm, Nylon, Pallet nguyên, Phuy sắt 200L, Thùng nhựa 1m3, Pallet gãy hỏng, Sắt vụn…

3. Thời gian thực hiện hợp đồng.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

4. Các mốc thời gian:

Thời gian mua/nhận hồ sơ mời chào giá: 02/02/2021

Thời gian nộp hồ sơ chào giá: đến hết 16h00 ngày 06/02/2021

Hồ sơ chào giá phải đựng trong 01 (một) phong bì dán kín gửi về địa chỉ công ty VNPOLY.

- Địa chỉ: Lô CN5.5A khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Huy Thư

Bình luận
Tin khác