Thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đối tác !

 

Trước hết, Chi Nhánh Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam -Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ Kỹ thuật trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng/Quý Đối tác đã hợp tác và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; cùng với mong muốn mang đến sự thuận tiện cho Quý Khách hàng/Quý Đối tác trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hóa đơn, thực hiện các giao dịch liên quan đến thủ tục kê khai và báo cáo thuế, Chi Nhánh Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam - Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ Kỹ thuật quyết định sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 02/02/2021.

Chúng tôi trân trọng thông báo để Quý Khách hàng/Quý Đối tác nắm thông tin và tiếp tục hợp tác với Chi Nhánh Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam - Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ Kỹ thuật đối với việc phát hành hóa đơn điện tử nêu trên.

Khi có nhu cầu tra cứu hóa đơn, Quý Khách hàng/Quý Đối tác có thể xem, tải hóa đơn tại địa chỉ website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn với mã tra cứu được gửi đến địa chỉ email đã được Quý Khách hàng/Quý Đối tác đăng ký.

Để thuận tiện cho quý khách hàng trong việc tìm hiểu tính pháp lý của hoá đơn điện tử do Chi Nhánh Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam - Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ Kỹ thuật phát hành, chúng tôi xin đính kèm :

1.      1. Quyết định số 39/QĐ-VNPOLY về việc phát hành hoá đơn điện tử cho Chi Nhánh Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam - Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ Kỹ thuật:

 

2.      2. Nội dung cập nhật hoá đơn điện tử của Chi Nhánh Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Việt Nam- Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ Kỹ thuật trên website của Tổng cục Thuế: 

3.      3. Mẫu hoá đơn đã đăng ký với Cục Thuế TP.Hải Phòng:

Trường hợp cần cung cấp thêm thông tin, Quý Khách hàng/Đối tác vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 02253.614.615 (máy nhánh số 145) để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

 Trân trọng cảm ơn! 

 

                      TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Quang Tùng

Bình luận
Tin khác