Chính thức áp thuế nhập khẩu mặt hàng xơ tổng hợp từ polyester lên 2%
 

Ngày 27/8/2015, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 131/2015/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyester (thuộc mã hàng 5503.20.00) tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Dây chuyền kéo sợi từ xơ tổng hợp polyester

 

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương và qua phân tích tình hình thực tế,  ngày 27 tháng 8 năm 2015, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số:131/2015/TT-BTC về việc sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng xơ Staple tổng hợp từ polyester thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo đó các sản phẩm tổng hợp từ polyester khi vào thị trường Việt Nam sẽ chịu thuế suất 2% kể từ ngày 11/10/2015. Như vậy, mức thuế 2% là phù hợp với thực tiễn sản xuất và nhu cầu xơ từ polyester ngành kéo sợi và dệt Việt Nam. Đây là điều chỉnh kịp thời của Chính phủ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất xơ sợi tổng hợp trong nước, đồng thời chống phá giá của các nhà nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam.

Đây sẽ là một tin vui đến với người lao động của Công ty CP PVTEX,  đúng vào dịp kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nó sẽ là động lực thúc đẩy tập thể CBCVN công ty phát huy tinh thần sáng tạo, hăng say lao động sản xuất, tự chủ trong sản xuất kinh doanh.

Tin khác