Thư mời chào giá dịch vụ chống thấm tầng 2 nhà Admin và gắn vá sơn sửa khu vực nhà ăn, nhà Admin VNPOLY
Thứ 2, ngày 21/11/2022

Thư mời chào giá dịch vụ chống thấm tầng 2 nhà Admin và gắn vá sơn sửa khu vực nhà ăn, nhà Admin VNPOLY

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ chống thấm tầng 2 nhà Admin và gắn vá sơn sửa khu vực nhà ăn, nhà Admin Công ty với danh mục như phụ lục 01 đính kèm . Hình...

Sản phẩm

Dịch vụ