65 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện mong ước của Bác Hồ (23/7/1959 - 23/7/2024)
Thứ 3, ngày 23/07/2024

65 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện mong ước của Bác Hồ (23/7/1959 - 23/7/2024)

Petrovietnam vững vàng tâm thế viết tiếp những trang sử mới Ngày 23-7-1959, trong chuyến thăm để cảm ơn các quốc gia đã giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Khu công nghiệp dầu mỏ Bacu của nước Cộng hòa Azerbaijan. Tại đây, Bác Hồ đã nói: “Tôi nghĩ Việt Nam chúng tôi có biển, nhất...

Sản phẩm

Dịch vụ