VNPOLY tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thứ 6, ngày 13/05/2022

VNPOLY tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 13/5/2022, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội có: ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng đại diện một số Ban chuyên môn của PVN; ông Đào Văn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)...

Sản phẩm

Dịch vụ