Thư mời chào giá dịch vụ khảo sát đánh giá tình trạng hoạt động, bảo dưỡng, lập danh mục vật tư thay thế phục vụ công tác sửa chữa và đề xuất cải tiến thay thế hệ thống báo cháy (Fire Alarm)
Thứ 3, ngày 20/09/2022

Thư mời chào giá dịch vụ khảo sát đánh giá tình trạng hoạt động, bảo dưỡng, lập danh mục vật tư thay thế phục vụ công tác sửa chữa và đề xuất cải tiến thay thế hệ thống báo cháy (Fire Alarm)

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo hệ thống báo cháy của VNPOLY (giai đoạn 01 thuê dịch vụ khảo sát đánh giá tình trạng hoạt động, bảo dưỡng, lập...

Sản phẩm

Dịch vụ