• Địa chỉ: Lô CN5.5 A khu công nghiệp Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Quận Hải An - Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225.3614615
  • Email: contact@vnpoly.vn

Thông tin của bạn