CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ (Công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) Địa...

Chi tiết >>

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ (Công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) Địa...

Chi tiết >>

      THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch)   Công ty Cổ...

Chi tiết >>

  Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Địa chỉ: Lô CN5.5A Khu công...

Chi tiết >>

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ   Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2,...

Chi tiết >>

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (Nâng công suất nhà máy lên 6-10 chuyền DTY)   * Số lượng: 62 người,...

Chi tiết >>

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ   Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2,...

Chi tiết >>