Thông báo mời thầu
24

11/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá rộng rãi “dịch vụ kỹ thuật cung cấp hơi nước (bão hòa)”

Mô tả:

Phát hành: 01/12/2021 đến ngày 12/01/2022

17

11/2021

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá vật tư lắp đặt camera cho khu vực xưởng DTY

Mô tả:

Phát hành: 17/11/2021 đến ngày 23/11/2021

11

11/2021

Tên gói thầu: Thông báo đấu giá tài sản

Mô tả:

Phát hành: 11/11/2021 đến ngày 11/11/2021

06

10/2021

Tên gói thầu: Thư mời chào giá gói thanh lý vật tư/trang thiết bị của VNPOLY

Mô tả:

Phát hành: 06/10/2021 đến ngày 08/10/2021

30

09/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá rộng rãi “Thuê dịch vụ thi công mở mái thông gió Xưởng DTY giai đoạn 01”

Mô tả:

Phát hành: 04/10/2021 đến ngày 11/10/2021

16

09/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá cung cấp vật tư văn phòng phẩm và sửa chữa thiết bị văn phòng

Mô tả:

Phát hành: 16/09/2021 đến ngày 20/09/2021

09

09/2021

Tên gói thầu: Thư mời chào giá cung cấp vật tư gia công xe để sợi DTY

Mô tả:

Phát hành: 09/09/2021 đến ngày 13/09/2021

30

08/2021

Tên gói thầu: TO WHOM IT MAY CONCERN

Mô tả:

Phát hành: 10/09/2021 đến ngày 22/10/2021

03

08/2021

Tên gói thầu: Mời tham gia chào giá khóa đào tạo "Sơ cấp cứu cơ bản"

Mô tả:

Phát hành: 03/08/2021 đến ngày 12/08/2021

03

08/2021

Tên gói thầu: Mời tham gia chào giá khóa đào tạo “An toàn hoá chất”

Mô tả:

Phát hành: 03/08/2021 đến ngày 12/08/2021

25

06/2021

Tên gói thầu: Thông báo mời chào giá rộng rãi cung cấp các vật tư tiêu hao

Mô tả:

Phát hành: 25/06/2021 đến ngày 04/07/2021

01

06/2021

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm: Dịch vụ cung cấp hơi nước

Mô tả:

Phát hành: 03/06/2021 đến ngày 03/07/2021

12

05/2021

Tên gói thầu: Thư mời thầu "Đào tạo An toàn vệ sinh lao động"

Mô tả:

Phát hành: 12/05/2021 đến ngày 17/05/2021

11

05/2021

Tên gói thầu: Thư mời chào giá khóa đào tạo “Quản lý chi phí giá thành”

Mô tả:

Phát hành: 11/05/2021 đến ngày 18/05/2021