Thông báo mời thầu
09

09/2021

Tên gói thầu: Thư mời chào giá cung cấp vật tư gia công xe để sợi DTY

Mô tả:

Phát hành: 09/09/2021 đến ngày 13/09/2021

30

08/2021

Tên gói thầu: TO WHOM IT MAY CONCERN

Mô tả:

Phát hành: 10/09/2021 đến ngày 22/10/2021

03

08/2021

Tên gói thầu: Mời tham gia chào giá khóa đào tạo "Sơ cấp cứu cơ bản"

Mô tả:

Phát hành: 03/08/2021 đến ngày 12/08/2021

03

08/2021

Tên gói thầu: Mời tham gia chào giá khóa đào tạo “An toàn hoá chất”

Mô tả:

Phát hành: 03/08/2021 đến ngày 12/08/2021

25

06/2021

Tên gói thầu: Thông báo mời chào giá rộng rãi cung cấp các vật tư tiêu hao

Mô tả:

Phát hành: 25/06/2021 đến ngày 04/07/2021

01

06/2021

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm: Dịch vụ cung cấp hơi nước

Mô tả:

Phát hành: 03/06/2021 đến ngày 03/07/2021

12

05/2021

Tên gói thầu: Thư mời thầu "Đào tạo An toàn vệ sinh lao động"

Mô tả:

Phát hành: 12/05/2021 đến ngày 17/05/2021

11

05/2021

Tên gói thầu: Thư mời chào giá khóa đào tạo “Quản lý chi phí giá thành”

Mô tả:

Phát hành: 11/05/2021 đến ngày 18/05/2021

05

05/2021

Tên gói thầu: Thư mời tham gia chào giá khóa đào tạo về công tác văn thư lưu trữ

Mô tả:

Phát hành: 05/05/2021 đến ngày 10/05/2021

03

03/2021

Tên gói thầu: Thông báo gia hạn mời chào giá rộng rãi: Thay thế tủ điện Incoming

Mô tả:

Phát hành: 01/03/2021 đến ngày 08/03/2021

19

02/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá rộng rãi Thuê dịch vụ bảo dưỡng máy nén khí thấp áp

Mô tả:

Phát hành: 23/02/2021 đến ngày 04/03/2021

02

02/2021

Tên gói thầu: Thông báo thanh lý phế liệu

Mô tả:

Phát hành: 02/02/2021 đến ngày 06/02/2021

01

02/2021

Tên gói thầu: Thông báo mời chào giá rộng rãi: Thay thế tủ điện Incoming

Mô tả:

Phát hành: 03/02/2021 đến ngày 18/02/2021

01

02/2021

Tên gói thầu: Thông báo gia hạn thời gian thanh lý vật tư tồn kho

Mô tả:

Phát hành: 26/01/2021 đến ngày 08/02/2021

04

01/2021

Tên gói thầu: Thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ hợp tác

Mô tả:

Phát hành: 05/01/2021 đến ngày 01/02/2021