Thông báo mời thầu
02

12/2019

Tên gói thầu: GIA HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỢP TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN BỘ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XƠ SỢI

Mô tả:

Phát hành: 02/12/2019 đến ngày 15/01/2020

22

11/2019

29

10/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá dịch vụ Thuê dịch vụ bảo dưỡng động cơ Diesel lai máy phát điện EDG.

Mô tả: Thư đề nghị chào giá dịch vụ Thuê dịch vụ bảo dưỡng động cơ Diesel lai máy phát điện EDG

Phát hành: 29/10/2019 đến ngày 31/10/2019

26

09/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá dịch vụ thuê nhân lực phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Mô tả:

Phát hành: 27/09/2019 đến ngày 01/10/2019

06

09/2019

Tên gói thầu: Thư mời Hợp tác sản xuất kinh doanh toàn bộ Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Việt Nam.

Mô tả:

Phát hành: 16/09/2019 đến ngày 15/11/2019

30

07/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá “Thanh lý lô dầu Cosmo tồn kho trong kho ME”.

Mô tả:

Phát hành: 02/08/2019 đến ngày 08/08/2019

30

07/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá thanh lý phế liệu

Mô tả:

Phát hành: 30/07/2019 đến ngày 02/08/2019

29

05/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá Mua vật tư tiêu hao phục vụ bảo dưỡng MMTB nhà máy

Mô tả:

Phát hành: 29/05/2019 đến ngày 31/05/2019

04

05/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá dịch vụ thí nghiệm dầu máy biến áp.

Mô tả:

Phát hành: 04/05/2019 đến ngày 07/05/2019

03

04/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá dịch vụ thí nghiệm dầu máy biến áp.

Mô tả:

Phát hành: 03/04/2019 đến ngày 09/04/2019

29

03/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá mua vật tư điện và C&I sửa chữa máy DTY.

Mô tả:

Phát hành: 29/03/2019 đến ngày 02/04/2019

29

03/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá mua vật tư cơ khí cho máy DTY.

Mô tả:

Phát hành: 29/03/2019 đến ngày 02/04/2019

07

03/2019

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm (Cho thuê khu đất trống)

Mô tả: Hiện nay Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đang có sẵn khu đất trống (khu đất dự phòng của Công ty) hiện chưa sử dụng để cho thuê. Cụ thể:

Phát hành: 07/03/2019 đến ngày 31/03/2021

25

02/2019

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm (Cho thuê kho hàng hóa)

Mô tả: Hiện nay Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đang có sẵn 2 kho chứa hàng hóa cho thuê.

Phát hành: 25/02/2019 đến ngày 30/04/2019