Thư mời chào giá gói thanh lý vật tư/trang thiết bị của VNPOLY

Kính gửi: Các Khách hàng có quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Khách hàng có quan tâm Thư mời chào giá gói thanh lý vật tư/ trang thiết bị của VNPOLY với nội dung cụ thể như sau:

-         Nhu cầu:

(Danh mục vật tư/ trang thiết bị và thông số kỹ thuật như phụ lục 01 đính kèm)

Hình thức nhận báo giá: chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa điểm giao hàng: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                                 Fax: 0225 3 614 623

-  Thời gian gửi chào giá (03 ngày): Từ 08h00 ngày 06/10/2021 đến hết 17h00 ngày 08/10/2021;

-  Điều kiện thanh toán và thời gian giao hàng: Hai bên sẽ thống nhất trong quá trình đàm phán và thương thảo hợp đồng.

-  Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 161)                               Fax: 0225 3 614 623

Giá chào phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí và tất cả cá chi phí liên quan để khách hàng thực hiện hợp đồng.

Trân trọng cám ơn.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 Trần Huy Thư

PHỤ LỤC: 01
Danh mục vật tư/ trang thiêt bị và thông số kỹ thuật

STT

Tên vật tư

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

1

Dàn nóng điều hòa Funikin một chiều
 SH-18T(18000 BTU)

Cái

4

 

2

Dàn nóng điều hòa Reetech một chiều
 RC12-BM3(12000 BTU)

Cái

13

 

3

Dàn lạnh điều hòa Reetech một chiều
 RC12-BM3(12000 BTU)

Cái

10

 

4

Dàn lạnh điều hòa Reetech một chiều
 RC18-BM3(18000 BTU)

Cái

4

 

5

Dàn lạnh điều hòa Reetech một chiều
 RT24-BM1(24000 BTU)

Cái

12

 

6

Dàn nóng điều hòa Reetech một chiều
 RT24-T(24000 BTU)

Cái

6

 

7

Dàn lạnh điều hòa âm trần Reetech một chiều
 RT24-BM1(24000 BTU)Electric Throttle par RMV-TK3 (36000BTU)

Cái

7

 

8

Dàn nóng điều hòa Reetech một chiều
 RC12-BM3(12000 BTU)

Cái

1

 

9

Máy đếm tiền

Cái

1

 

10

Máy hủy tài liệu

Cái

2

 

11

Máy scan Fujifi

Cái

1

 

12

Máy in đen trắng

Cái

2

 

13

Máy in màu

Cái

2

 

Tin khác