Thư đề nghị chào giá máy đóng dây đai tự động phục vụ sản xuất DTY

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp máy đóng dây đai tự động phục vụ sản xuất DTY của Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với thông số chi tiết như phụ lục 01 đính kèm.

Hình thức nhận báo giá: Chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

-  Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

-  Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                                 Fax: 0225 3 614 623

-  Thời gian gửi chào giá (05 ngày): Từ 08h00 ngày 15/7/2022 đến hết 17h00 ngày 21/7/2022;

-  Điều kiện thanh toán và thời gian dự kiến giao hàng: Hai bên sẽ thống nhất trong quá trình đàm phán và thương thảo hợp đồng.

-  Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 161)                               Fax: 0225 3 614 623

Trong thư chào giá đề nghị Nhà cung cấp nêu rõ điều kiện thanh toán và thời gian đặt hàng tối thiểu.

Trân trọng cảm ơn./.  

                                                                                                                          KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                         PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                                Đỗ Đức Thắng

Tin khác