Mời chào giá cung cấp vật tư văn phòng phẩm và sửa chữa thiết bị văn phòng

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp vật tư văn phòng phẩm và sửa chữa thiết bị văn phòng từ tháng 9/2021 – 12/2021 cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với danh mục vật tư và thông số kỹ thuật như phụ lục 01 đính kèm. 

Hình thức nhận báo giá: Chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                       Fax: 0225 3 614 623

-  Thời gian gửi chào giá (05 ngày): Từ 08h00 ngày 16/9/2021 đến hết 17h00 ngày 20/9/2021;

-  Điều kiện thanh toán và thời gian giao hàng: Hai bên sẽ thống nhất trong quá trình đàm phán và thương thảo Hợp đồng.

-  Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 161)                               Fax: 0225 3 614 623

Trong chào giá đề nghị Nhà cung cấp nêu rõ điều kiện thanh toán và thời gian đặt hàng tối thiểu.

Trân trọng cảm ơn./.  

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

Đỗ Đức Thắng

PHỤ LỤC: 01
DANH MỤC VẬT TƯ VPP VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
(Kèm theo CV chào giá số:763A/VNPOLY-TM ngày 16 tháng 9 năm 2021)

STT

HẠNG MỤC HÀNG HÓA VÀ QUY CÁCH CHI TIẾT

ĐVT

SL

Ghi chú

1

Ban Tổng Giám đốc+BKS + Thư ký

 -

Kẹp tài liệu 25 mm

Hộp

           2

 

 -

Kẹp tài liệu 32 mm

Hộp

           2

 

 -

File tài liệu (7cm) 295B

Chiếc

           2

 

 -

Sổ bìa da A5 ( 200 trang)

Quyển

           1

 

 -

Bút ký UB 150

Cái

           3

 

 -

Ghim tam giác

Hộp

           1

 

 -

Giấy in A4 one 70

Gram

           5

 

2

P.TCKH

 -

Bút dạ không xóa màu xanh

Cái

           4

 

 -

Giấy in A4 70 one

Ram

         40

 

 -

Kẹp trình ký

Cái

           2

 

 -

Bút bi mực xanh Doublea

Caí

         20

 

 -

Kéo cắt giấy

Cái

           2

 

 -

Bút chì

Cái

           3

 

 -

Note trình ký (giấy)

Tập

           4

 

 -

Note trình ký (nhựa)

Tập

           4

 

 -

Tẩy chì

Cái

           2

 

 -

Sổ A4 bìa mềm (200 trang)

Quyển

           2

 

 -

Sổ A5 bìa cứng (họp)`

Quyển

           2

 

 -

Bút xóa băng to

Cái

           4

 

 -

Kẹp Clip (19mm)

Hộp

           2

 

 -

Kẹp Clip (25mm)

Hộp

           2

 

 -

Túi Clear A4 ( 1 bịch = 20 cái)

Bịch

           1

 

 -

Giấy dán gáy (màu hồng, xanh, vàng)  (1 tập=10 tờ)

Tập

           1

 

 -

Ghim tam giác

Hộp

           2

 

 -

Bút nhớ (màu vàng) Toyo

Cái

           2

 

 -

Giấy nhớ vuông to 3*3

Tập

           2

 

 -

Keo dán giấy Mic

Lọ

           2

 

 -

Cây lau nhà (hãng Mỹ Phong) mầu

 Cái

           1

 

 -

File đựng tài liệu  KingJim (10cm) 1470

Cái

         20

 

3

P.TCHC

 

 

 

 -

Bút nhớ (màu vàng) Toyo

Cái

           1

 

 -

Note trình ký (nhựa)

Túi

           1

 

 -

Bút ký UB 150

Cái

           2

 

 -

Kẹp file  KingJim(7cm) 1795

Hộp

         12

 

 -

Đạn Ghim Plus 10

Hộp

         10

 

 -

Keo dán khô Mic

Lọ

           2

 

 -

Mực dấu (Đỏ) Shimny

Lọ

           2

 

 -

Chổi quét nhà

 Cái

           2

 

 -

Xô nhựa nhỡ 10 lít

 Cái

           1

 

 -

Cây lau nhà (hãng Mỹ Phong) mầu

 Cái

           1

 

 -

Chậu nhựa nhỡ Phi 40

 Cái

           1

 

 -

Khăn lau không bụi (màu nâu) đa năng

 Chiếc

           5

 

 -

Túi đục lỗ (loại dày) A4 (1 bịch = 30 túi)

Bịch

           1

 

 -

Túi CleaBag (Loại to) F4

Túi

         10

 

 -

Chuột máy tính (không dây)

Chiếc

           1

 

 -

khay VPP 174

Hộp

           1

 

 -

Giấy in A5 Doublea

Gram

           2

 

 -

Giấy in A3 Doublea

Gram

           1

 

 -

Giấy in A4 70 one

Gram

         28

 

 -

Giấy bìa màu (hồng)

Gram

           1

 

 -

Giấy bìa màu (xanh)

Gram

           1

 

 -

Băng dính xanh đóng quyển

Cuộn

           1

 

 -

Băng dính trắng to

Cuộn

           1

 

 -

Giấy nhớ vuông to 3*3

Tập

           1

 

 -

Pin thỏ AAA

Quả

         15

 

 -

Bút xóa băng to

Cái

           2

 

4

Phòng QLCLAT

 -

Giấy in A4 70 one

Gram

           8

 

 -

Kẹp trình ký

Cái

           1

 

 -

Bút bi mực đen Doublea

Cái

           4

 

 -

Bút bi mực xanh Doublea

Cái

         20

 

 -

Sổ A7

Quyển

           5

 

 -

Sổ A6

Quyển

           2

 

 -

Sổ A5

Quyển

           1

 

 -

Sổ bìa da A5 ( 200 trang)

Quyển

           1

 

 -

Bút xóa băng to

Cái

           2

 

 -

Băng dính 2 mặt 1m

Cuộn

           4

 

 -

Nước rửa bát sunlight 7.25ml

Chai

           1

 

 -

Nước rửa tay Mr Clean 500ml

Chai

           2

 

 -

Bìa nilong đóng sổ

Ram

1

 

 -

Giấy bìa màu (hồng)

Gram

           1

 

 -

Đạn Ghim Plus 10

Hộp

           2

 

 -

Pin con thỏ AAA

Viên

           8

 

 -

Bông tăm vệ sinh

Gói

           2

 

 -

Xà phòng Omo gói 4.5kg

Gói

1

 

 -

Băng dính xanh đóng quyển

Cuộn

           3

 

5

TTBD&DVKT

 -

Bút nhớ (màu vàng) Toyo

Cái

           2

 

 -

Túi Clear A4 ( 1 bịch = 20 cái)

Bịch

           1

 

 -

Bút ký UB 150

Cái

           2

 

 -

File tài liệu (7cm) 295B

Cái

           2

 

 -

Kẹp trình ký

Cái

           2

 

 -

Đạn Ghim Plus 10

Hộp

           1

 

 -

Keo dán khô Mic

Lọ

           2

 

 -

Mực dấu (Đỏ) Shimny

Lọ

           1

 

 -

Chổi quét nhà

Cái

           2

 

 -

Cây lau nhà (hãng Mỹ Phong) mầu

 Cái

           1

 

 -

Note trình ký (nhựa)

Tập

           1

 

 -

Túi đục lỗ (loại dày) A4 (1 bịch = 30 túi)

Bịch

           1

 

 -

khay VPP 174

Hộp

           1

 

 -

Giấy in A4 70 one

Gram

           8

 

 -

Giấy bìa màu (hồng)

Gram

           1

 

 -

Giấy bìa màu (xanh)

Gram

           1

 

 -

Băng dính xanh đóng quyển

Cuộn

           1

 

 -

Băng dính trắng to

Cuộn

           1

 

 -

Giấy nhớ vuông to 3*3

Tập

           1

 

 -

Pin thỏ AAA

Quả

           4

 

 -

Bút bi mực xanh Doublea

Cái

         10

 

 -

Giấy vệ sinh Waterslk ( 1 dây = 12 cuộn)

dây

           2

 

 -

Nước rửa bát sunlight 7.25ml

Chai

           2

 

 -

Xà phòng Omo gói 1kg

Gói

           2

 

 -

Nước rửa tay Mr Clean 500ml

Chai

           2

 

 -

Băng dính 2 mặt 1m

Cuộn

           2

 

 -

Bút dạ không xóa màu xanh

Cái

           5

 

 -

Bút dạ viết bảng xanh

Cái

           2

 

 -

Ghim tam giác

Hộp

           1

 

 -

Kéo cắt giấy

cái

           1

 

 -

Sổ A7

Quyển

           4

 

 -

Dao rọc giấy (loại vừa)

Cái

           1

 

6

Phòng Thương mại

 -

Băng dính trắng to

Cuộn

           2

 

 -

Giấy in A4 70 one

Ram

         60

 

 -

Bút ký UB 150

Cái

           4

 

 -

Kẹp Clip (25mm)

Hộp

           4

 

 -

Kẹp Clip (32mm)

Hộp

           4

 

 -

Note trình ký (nhựa)

Tập

           4

 

 -

Ghim tam giác

Hộp

           6

 

 -

Kéo cắt giấy

cái

           1

 

 -

File đựng tài liệu (10cm) 1470

Cái

           3

 

 -

Túi Clear A4 ( 1 bịch = 20 cái)

Bịch

           2

 

 -

Bút bi mực xanh Doublea

Cái

         20

 

 -

Sổ bìa da A5 ( 200 trang)

Quyển

           2

 

 -

Bút xóa băng to

Cái

           2

 

7

Phòng Sản xuất

 -

Bút bi mực xanh Doublea

Cái

76

 

 -

Bút dạ viết bảng màu xanh (1 hộp = 10 cái)

Cái

         50

 

 -

Bút dạ bảng mực đỏ (1 hộp = 10 cái)

Cái

           8

 

 -

Bút xóa nước

Cái

           8

 

 -

Bút highlight flexoffice

Cái

           8

 

 -

Bút chì

Cái

           4

 

 -

Sổ gáy xoắn A4

Quyển

           4

 

 -

Sổ gáy xoắn A5

Quyển

         23

 

 -

Sổ gáy xoắn A6

Quyển

         23

 

 -

Sổ gáy xoắn A7

Quyển

         16

 

 -

Giấy in A4 70 one

Gram

         28

 

 -

Giấy bìa màu A4

Gram

         21

 

 -

Note trình ký (nhựa)

Tập

           6

 

 -

Giấy nhớ vuông to 3*3

Tập

           8

 

 -

Chia file nhựa màu A4

Tập

           8

 

 -

Đục lỗ

Chiếc

           2

 

 -

Kẹp tam giác

Hộp

           6

 

 -

Kẹp Clip 19mm

Hộp

           2

 

 -

Kẹp Giấy Clip 25mm

Hộp

           4

 

 -

Kẹp Giấy Clip 32mm

Hộp

           2

 

 -

Kẹp Giấy Clip 51mm

Hộp

           2

 

 -

 Keo dán Khô Staedtler 8g

Lọ

           4

 

 -

Băng dính xanh đóng quyển

Cuộn

           8

 

 -

Băng dính trắng to

Cuộn

           2

 

 -

File nhựa trình ký giấy A4 (loại đơn)

Cái

         14

 

 -

Túi Clear A4 ( 1 bịch = 20 cái)

Bịch

        2.5

 

 -

Bìa còng nhỏ 2F5 A4

Cái

           4

 

 -

File tài liệu (5cm) 295B

Cái

           4

 

 -

File đựng tài liệu (10cm) 1470

Cái

         15

 

 -

Đạn ghim plus No 10

hộp

         25

 

 -

Đạn ghim plus No 24

hộp

           6

 

 -

Dập ghim plus No 10

Cái

           4

 

 -

Giẻ lau bảng Deli

Cái

           7

 

 -

Phấn MiC

Hộp

           4

 

 -

Kéo cắt giấy

Cái

           2

 

 -

Pin con thỏ AA ( 1 vỉ = 4 viên)

Viên

           8

 

 -

 Pin Toshiba AAA ( 1 hộp = 20 viên)

Viên

         20

 

 -

 Túi Nilong loại 4kg màu đen

Kg

           2

 

 -

Găng tay nilon

Hộp

           1

 

 -

Chổi nhựa quét nước thường

Cái

           9

 

 -

Cây gạt nước

Cái

           7

 

 -

Cây cọ nhà vệ sinh cán inlox

Cái

         14

 

 -

Chổi quét nhà

Cái

         18

 

 -

Hót rác nhựa cán dài

Cái

           1

 

 -

Nước lau nhà grit 1L

Chai

         16

 

 -

Nước rửa tay Mr Clean 500ml

Lọ

         13

 

 -

Vim tẩy nhà vệ sinh grit 600ml

Chai

         12

 

 -

Nước rửa bát sunlight 5L

Can

           2

 

8

Đổ mực, thay thế và sửa chữa các thiết bị máy VP

 -

Mực máy in các phòng (mực in HG Toner + công đổ mực)

Lọ

         70

 

 -

Hộp mực máy Foto Fujixerox phòng văn thư (dùng chung toàn công ty)

Lọ

           5

 

 -

Khái toán chi phí sửa chữa trang thiết bị máy văn phòng phát sinh theo tháng

Tháng

4

 

9

 Hàng hóa phụ trợ phục vụ công tác vệ sinh chung

 -

Chổi nhựa quét nước thường

Cái

           2

 

 -

Cây gạt nước

Cái

           1

 

 -

Cây cọ nhà vệ sinh cán inlox

Cái

           4

 

 -

Nước rửa tay Mr Clean 500ml

Lọ

         12

 

 -

Nước lau nhà grit 1L

Chai

           8

 

 -

Vim tẩy nhà vệ sinh grit 600ml

Chai

           8

 

 -

Giấy vệ sinh Waterslk ( 1 dây = 12 cuộn)

dây

       160

 

 -

Túi đen loại 10kg

Kg

           4

 

 -

Xô nhựa nhỡ 10 lít

Cái

           2

 

 -

Cây lau nhà (hãng Mỹ Phong) mầu

Cái

           1

 

 -

Chai xịt kiến, dán (Raid)

Chai

           6

 

 

Tin khác