Thông báo mời thầu
17

01/2019

Tên gói thầu: Thư mời chào giá dịch vụ sửa chữa mái tôn chống thấm

Mô tả: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa mái tôn và chống thấm trạm điện

Phát hành: 08/01/2019 đến ngày 10/01/2019

17

01/2019

Tên gói thầu: Thư mời chào giá lõi sợi DTY

Mô tả: Cung cấp lõi ống giấy DTY cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Phát hành: 27/12/2018 đến ngày 02/01/2019

16

01/2019

Tên gói thầu: Thư mời chào giá cạnh tranh

Mô tả: cung cấp có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Nhà nước và quan tâm thư mời chào giá canh tranh xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Phát hành: 27/11/2018 đến ngày 05/12/2018

28

12/2018

Tên gói thầu: Thư mời chào giá lõi sợi DTY

Mô tả: cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp lõi ống giấy DTY cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Phát hành: 27/12/2018 đến ngày 02/01/2019

28

12/2018

Tên gói thầu: Thư mời chào giá cạnh tranh

Mô tả: cung cấp có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Nhà nước và quan tâm thư mời chào giá canh tranh xử lý chất thải nguy hại

Phát hành: 27/11/2018 đến ngày 05/12/2018

28

12/2018

Tên gói thầu: Thư mời chào giá mua vật tư điện

Mô tả: cung cấp có quan tâm công văn mời chào giá vật tư điện và HVAC phục vụ tăng công suất cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Phát hành: 05/12/2018 đến ngày 08/12/2018