Thông báo mời thầu
30

07/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá thanh lý phế liệu

Mô tả:

Phát hành: 30/07/2019 đến ngày 02/08/2019

29

05/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá Mua vật tư tiêu hao phục vụ bảo dưỡng MMTB nhà máy

Mô tả:

Phát hành: 29/05/2019 đến ngày 31/05/2019

04

05/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá dịch vụ thí nghiệm dầu máy biến áp.

Mô tả:

Phát hành: 04/05/2019 đến ngày 07/05/2019

03

04/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá dịch vụ thí nghiệm dầu máy biến áp.

Mô tả:

Phát hành: 03/04/2019 đến ngày 09/04/2019

29

03/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá mua vật tư điện và C&I sửa chữa máy DTY.

Mô tả:

Phát hành: 29/03/2019 đến ngày 02/04/2019

29

03/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá mua vật tư cơ khí cho máy DTY.

Mô tả:

Phát hành: 29/03/2019 đến ngày 02/04/2019

07

03/2019

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm (Cho thuê khu đất trống)

Mô tả: Hiện nay Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đang có sẵn khu đất trống (khu đất dự phòng của Công ty) hiện chưa sử dụng để cho thuê. Cụ thể:

Phát hành: 07/03/2019 đến ngày 31/03/2021

25

02/2019

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm (Cho thuê kho hàng hóa)

Mô tả: Hiện nay Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đang có sẵn 2 kho chứa hàng hóa cho thuê.

Phát hành: 25/02/2019 đến ngày 30/04/2019

17

01/2019

Tên gói thầu: Thư mời chào giá dịch vụ sửa chữa mái tôn chống thấm

Mô tả: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa mái tôn và chống thấm trạm điện

Phát hành: 08/01/2019 đến ngày 10/01/2019

17

01/2019

Tên gói thầu: Thư mời chào giá lõi sợi DTY

Mô tả: Cung cấp lõi ống giấy DTY cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Phát hành: 27/12/2018 đến ngày 02/01/2019

16

01/2019

Tên gói thầu: Thư mời chào giá cạnh tranh

Mô tả: cung cấp có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Nhà nước và quan tâm thư mời chào giá canh tranh xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Phát hành: 27/11/2018 đến ngày 05/12/2018

28

12/2018

Tên gói thầu: Thư mời chào giá lõi sợi DTY

Mô tả: cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp lõi ống giấy DTY cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Phát hành: 27/12/2018 đến ngày 02/01/2019

28

12/2018

Tên gói thầu: Thư mời chào giá cạnh tranh

Mô tả: cung cấp có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Nhà nước và quan tâm thư mời chào giá canh tranh xử lý chất thải nguy hại

Phát hành: 27/11/2018 đến ngày 05/12/2018

28

12/2018

Tên gói thầu: Thư mời chào giá mua vật tư điện

Mô tả: cung cấp có quan tâm công văn mời chào giá vật tư điện và HVAC phục vụ tăng công suất cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ

Phát hành: 05/12/2018 đến ngày 08/12/2018