Mời chào giá rộng rãi “Thuê dịch vụ thi công mở mái thông gió Xưởng DTY giai đoạn 01”

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam tổ chức Mời chào giá rộng rãi “Thuê dịch vụ thi công mở mái thông gió Xưởng DTY giai đoạn 01

Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY).

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải phòng.

Điện thoại: 0225.3614.615; Fax: 0225.3614.623.

Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá và tham gia chào giá:

Từ 08h00 ngày 04/10/2021 đến hết 09h00 ngày 11/10/2021 tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (trong giờ hành chính).

Trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ thi công mở mái thông gió Xưởng DTY giai đoạn 01 nêu trên.

Mọi chi tiết liên hệ: Ông Lại Văn Tuyển. ĐT: 0904.69.83.86 – Chuyên viên Phòng Thương mại. Email: tuyenlv@vnpoly.vn.

 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI CHÀO GIÁ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Đức Thắng

 

Tin khác