Thông báo mời thầu
05

05/2021

Tên gói thầu: Thư mời tham gia chào giá khóa đào tạo về công tác văn thư lưu trữ

Mô tả:

Phát hành: 05/05/2021 đến ngày 10/05/2021

03

03/2021

Tên gói thầu: Thông báo gia hạn mời chào giá rộng rãi: Thay thế tủ điện Incoming

Mô tả:

Phát hành: 01/03/2021 đến ngày 08/03/2021

19

02/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá rộng rãi Thuê dịch vụ bảo dưỡng máy nén khí thấp áp

Mô tả:

Phát hành: 23/02/2021 đến ngày 04/03/2021

02

02/2021

Tên gói thầu: Thông báo thanh lý phế liệu

Mô tả:

Phát hành: 02/02/2021 đến ngày 06/02/2021

01

02/2021

Tên gói thầu: Thông báo mời chào giá rộng rãi: Thay thế tủ điện Incoming

Mô tả:

Phát hành: 03/02/2021 đến ngày 18/02/2021

01

02/2021

Tên gói thầu: Thông báo gia hạn thời gian thanh lý vật tư tồn kho

Mô tả:

Phát hành: 26/01/2021 đến ngày 08/02/2021

04

01/2021

Tên gói thầu: Thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ hợp tác

Mô tả:

Phát hành: 05/01/2021 đến ngày 01/02/2021

04

01/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá rộng rãi: Cung cấp lõi cọc DTY

Mô tả:

Phát hành: 06/01/2021 đến ngày 14/01/2021

04

01/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá rộng rãi: Cung cấp thùng Carton

Mô tả:

Phát hành: 06/01/2021 đến ngày 14/01/2021

23

12/2020

Tên gói thầu: Thông báo mời chào giá rộng rãi mua bảo hiểm cháy nổ

Mô tả:

Phát hành: 28/12/2020 đến ngày 05/01/2021

11

12/2020

Tên gói thầu: VNPOLY thông báo mời chào giá rộng rãi

Mô tả:

Phát hành: 15/12/2020 đến ngày 23/12/2020

07

12/2020

Tên gói thầu: THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC

Mô tả:

Phát hành: 07/12/2020 đến ngày 25/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Thư mời thầu: Gói thầu “Đào tạo Nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội PCCC cơ sở” của VNPOLY

Mô tả:

Phát hành: 27/11/2020 đến ngày 01/12/2020

18

11/2020

Tên gói thầu: THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

Mô tả:

Phát hành: 18/11/2020 đến ngày 27/11/2020

18

11/2020

Tên gói thầu: THÔNG BÁO THANH LÝ VẬT TƯ TỒN KHO

Mô tả:

Phát hành: 18/11/2020 đến ngày 25/11/2020

13

11/2020

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm: Bán lô phế phẩm của Nhà máy xơ sợi polyester Đình Vũ

Mô tả:

Phát hành: 13/11/2020 đến ngày 17/11/2020