Thông báo mời thầu
26

08/2022

Tên gói thầu: Mời tham gia chào giá khóa Đào tạo ”Sơ cấp cứu cơ bản”

Mô tả:

Phát hành: 26/08/2022 đến ngày 06/09/2022

22

08/2022

Tên gói thầu: Mời chào giá gói thầu “Đào tạo Nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội PCCC cơ sở”

Mô tả:

Phát hành: 22/08/2022 đến ngày 09/09/2022

15

07/2022

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá máy đóng dây đai tự động phục vụ sản xuất DTY

Mô tả:

Phát hành: 15/07/2022 đến ngày 21/07/2022

04

07/2022

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm

Mô tả:

Phát hành: 05/07/2022 đến ngày 05/08/2022

10

06/2022

Tên gói thầu: Thông báo tiếp tục đấu giá MEG

Mô tả:

Phát hành: 10/06/2022 đến ngày 10/06/2022

13

05/2022

Tên gói thầu: Thông báo đấu giá MEG

Mô tả:

Phát hành: 13/05/2022 đến ngày 27/05/2022

18

04/2022

Tên gói thầu: THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI HỢP TÁC

Mô tả:

Phát hành: 18/04/2022 đến ngày 18/04/2022

08

04/2022

Tên gói thầu: Mời chào giá máy đo lực căng sợi DTY và máy đo tốc độ phục vụ sản xuất DTY

Mô tả:

Phát hành: 08/04/2022 đến ngày 14/04/2022

28

01/2022

Tên gói thầu: Mời hợp tác sản xuất xơ PSF

Mô tả:

Phát hành: 28/01/2022 đến ngày 28/01/2022

24

11/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá rộng rãi “dịch vụ kỹ thuật cung cấp hơi nước (bão hòa)”

Mô tả:

Phát hành: 01/12/2021 đến ngày 12/01/2022

17

11/2021

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá vật tư lắp đặt camera cho khu vực xưởng DTY

Mô tả:

Phát hành: 17/11/2021 đến ngày 23/11/2021

11

11/2021

Tên gói thầu: Thông báo đấu giá tài sản

Mô tả:

Phát hành: 11/11/2021 đến ngày 11/11/2021

06

10/2021

Tên gói thầu: Thư mời chào giá gói thanh lý vật tư/trang thiết bị của VNPOLY

Mô tả:

Phát hành: 06/10/2021 đến ngày 08/10/2021

30

09/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá rộng rãi “Thuê dịch vụ thi công mở mái thông gió Xưởng DTY giai đoạn 01”

Mô tả:

Phát hành: 04/10/2021 đến ngày 11/10/2021

16

09/2021

Tên gói thầu: Mời chào giá cung cấp vật tư văn phòng phẩm và sửa chữa thiết bị văn phòng

Mô tả:

Phát hành: 16/09/2021 đến ngày 20/09/2021