Thư mời chào giá dịch vụ chống thấm tầng 2 nhà Admin và gắn vá sơn sửa khu vực nhà ăn, nhà Admin VNPOLY

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ chống thấm tầng 2 nhà Admin và gắn vá sơn sửa khu vực nhà ăn, nhà Admin Công ty với danh mục như phụ lục 01 đính kèm .

Hình thức nhận chào giá: Thư chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                       Fax: 0225 3 614 623

-  Thời gian gửi chào giá (06 ngày): Từ 08h00 ngày 21/11/2022 đến hết 17h00 ngày 28/11/2022 (Trong giờ hành chính);

-  Điều kiện thanh toán và thời gian thực hiện: Hai bên sẽ thống nhất trong quá trình đàm phán và thương thảo Hợp đồng.

-  Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 161)                               Fax: 0225 3 614 623

Trong thư chào giá đề nghị Nhà cung cấp nêu rõ thời gian thực hiện dịch vụ tối thiểu.

Trân trọng cảm ơn.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Huy Thư

 

PHỤ LỤC: 01
DANH MỤC CHI TIẾT

TT

Tên Vật tư

Đơn vị tính

Số lượng tạm tính

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

I

Giai đoạn 1: Chống thấm khu vực tầng 2 nhà admin và gắn vá, sơn sửa nhà ăn công ty

 

 

1.

Chống thấm 02 đường thoát nước mái hội trường lớn

 

 

-

- Sửa chữa nền bê tông của đường thoát nước
 - Đục lớp vữa cũ bờ be thoát nước, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ bề mặt
 - Vận chuyển vữa cũ đến nơi tập kết

Mét dài

         44

 

 

Chiều dài 22 x ngang 420x2

-

 - Bơm keo bê tông PU những điểm nứt cục bộ
 - Quét lớp chống thấm 2 thành phần Sika Latex TH
 - Dán màng chống thấm Lemax dày 3mm
 - Chát lại bờ be thoát nước kiểm tra tổng thể và chỉnh sửa các chỗ thiếu sót hoàn thiện

Mét dài

44

 

 

Chiều dài 22 x ngang 420x2

2.

Chống thấm 02 đường thoát nước và nứt mái hành lang tầng 2

 

 

-

 - Tháo mái tôn trên bề mặt mái bê tông nhà admin
 - Kiểm tra toàn bộ các vết nứt mái trần nhà
 - Sửa chữa những chỗ tôn hỏng cong vênh, bơm keo và thay thế lại vít bắn tôn
 - Lợp lại mái hoàn thiện như cũ những vị trí tháo

m2

       432

 

 


Chiều dài 59m x ngang 7,2m

-

 - Đục lớp vữa cũ bờ be đường thoát nước, vệ sinh sạch sẽ
 - Bơm keo bê tông PU những điểm nứt cục bộ
 - Quét lớp chống thấm 2 thành phần Sika Latex TH
 - Dán màng chống thấm Lemax dày 3mm
 - Chát lại bờ be thoát nước kiểm tra tổng thể và chỉnh sửa các chỗ thiếu sót hoàn thiện

Mét dài

       118

 

 

Chiều dài 59m x mái hiên tầng 2 ngang 2m

3.

Chống thấm bờ be 04 đường thoát nước mái hiên ngang hành lang tầng 02

 

 

-

 -  Sửa chữa nền bê tông của đường thoát nước
 - Đục lớp vữa cũ bờ be thoát nước, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ bề mặt
 - Vận chuyển vữa cũ đến nơi tập kết

Mét dài

         58

 

 

Chiều dài 14,4m x ngang 40cmx4

-

 - Xử lý chống thấm toàn bộ các vết nứt đường thoát nước
  - Bơm keo bê tông PU những điểm nứt cục bộ
  - Quét lớp chống thấm 2 thành phần Sika Latex TH
  - Dán màng chống thấm Lemax dày 3mm
  - Chát lại bờ be 04 đường thoát nước kiểm tra tổng thể và chỉnh sửa các chỗ thiếu sót hoàn thiện

Mét dài

         58

 

 

Chiều dài 14,4m x ngang 40cmx4

4.

Sửa chữa thay thế lắp đặt đường ống thoát nước mái admin

 

 

-

Lắp đặt ống PVC D125 thoát nước mái tòa nhà

Mét dài

         80

 

 

Thay thế các vị trí theo yêu cầu

5.

Sửa chữa sơn lại mặt trước nhà ăn công ty

 

 

 

 

 

-

Đục những điểm bong chóc, vệ sinh sạch sẽ và chát lại hoàn thiện

m2

         20

 

 

Tạm tính diện tích toàn bộ mặt tiền những điểm bong chóc

-

Vệ sinh toàn bộ bề mặt bằng máy, bả lại những chỗ bong sơn

m2

         87

 

 

Tạm tính diện tích mặt tiền sơn dài 29x cao 3m

-

Sơn lại toàn bộ mặt ngoài bằng sơn Dulex màu đậm, 1 lớp lót, 2 lớp màu hoàn thiện theo yêu cầu

m2

         87

 

 

6.

Sửa chữa, ốp đá lại cột mặt trước nhà ăn công ty

 

 

 

 

 

-

 Đục bỏ lớp vữa cũ

m2

         15

 

 

10 cột cao 3m x ngang 50cm

-

Chát lại cột

m2

         15

 

 

-

Ốp lại đá`

m2

         15

 

 

II.

Giai đoạn 2: Gắn vá sơn sửa khu vực nhà admin công ty

 

 

7.

Mặt trước tòa nhà

 

 

-

Vệ sinh toàn bộ bề mặt tường sơn cũ bằng máy, chám vá tạo phẳng bề mặt sạch trước khi sơn theo yêu cầu

m2

    673

 

 


KT: Ngang 59mx cao 11,4m

-

Sơn dulex ngoài trời gồm 1 lớp lót 2 lớp màu theo yêu cầu

m2

       673

 

 

8.

Giếng trời tòa nhà

 

 

-

Vệ sinh toàn bộ bề mặt tường sơn cũ bằng máy, chám vá tạo phẳng bề mặt sạch trước khi sơn theo yêu cầu

m2

       393

 

 


KT: Ngang 12,6m x cao 7,8mx4

-

Sơn dulex ngoài trời gồm 1 lớp lót 2 lớp màu theo yêu cầu

m2

       393

 

 

9.

Khu vực tường ra cầu nhà ăn

 

 

-

Vệ sinh toàn bộ bề mặt tường sơn cũ bằng máy, chám vá tạo phẳng bề mặt sạch trước khi sơn theo yêu cầu

m2

       434

 

 

KT:
- Ngang 12,6mx15mx1mặt =189 m2
- Ngang 14,4mx cao 7,8mx1 mặt = 112m2
- Ngang 12,6mxcao10,6mx1 mặt = 133m2

-

Sơn dulex ngoài trời gồm 1 lớp lót 2 lớp màu theo yêu cầu

m2

       434

 

 

 

Tin khác