Thông báo mời thầu rộng rãi

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) tổ chức Mời thầu rộng rãi gói thầu “Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo cấp chứng chỉ/chứng nhận theo quy định” với thông tin như sau:

- Số lượng: 01 gói thầu

- Tên gói thầu: “Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo cấp chứng chỉ/chứng nhận theo quy định”

- Chi tiết gói thầu:

TT

Tên khóa/nội dung đào tạo

Hình thức đào tạo

Thời lượng/Thời gian thực hiện

Số lượt người

I

Nhóm đào tạo: nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

 

 

 

1

Kỹ năng lập kế hoạch

Bồi dưỡng ngắn hạn

2 buổi

10

2

Nghiệp vụ khai báo hải quan

Trực tiếp/Gián tiếp

1-2 ngày

4

3

Nghiệp vụ bán hàng chuyên nghiệp

Trực tiếp/Gián tiếp

1-2 ngày

4

4

Đảm bảo và kiểm soát chất lượng - (QA-QC)

Trực tiếp

2-3 ngày

6

II

Nhóm đào tạo cấp chứng nhận/chứng chỉ theo quy định

 

 

 

1

Vận hành trạm điện

Bồi dưỡng ngắn hạn

2-3 ngày

4

2

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và quản lý an toàn - sức khỏe - môi trường

Trực tiếp

1-3 ngày

139

3

Huấn luyện PCCC và CNCH

Trực tiếp

3-5 ngày

15

4

Sơ cấp cứu cơ bản

Trực tiếp

2-3 ngày

14

5

Vận hành xe nâng người

Trực tiếp

300h

8

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và tham gia chào thầu: Từ 08h00 ngày 31/8/2023 đến 17h00 ngày 14/9/2023 tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (trong giờ hành chính).

Trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ.

Mọi chi tiết liên hệ: Ms Hà: SĐT 0362616488 – Chuyên Viên Phòng Tổ chức Hành chính.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đào Đình Huy

 

Tin khác