Chào giá đào tạo Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ Diesel

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) có nhu cầu tổ chức 01 khóa đào tạo về “Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ Diesel” cho cán bộ công nhân viên của VNPOLY với nội dung cụ thể như sau:

-       Tên hàng hóa: dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ Diesel”.

-       Số lượng học viên: 01 lớp cho 05 người.

-       Thời lượng: 8-10 ngày, cả lý thuyết và thực hành tại xưởng.

-       Địa điểm đào tạo: tại địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ hoặc học ghép lớp với đơn vị khác tại địa điểm do nhà cung cấp dịch vụ bố trí.

-       Mục tiêu khóa học: Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong việc bảo dưỡng, sửa chữa động cơ Diesel.

-       Nội dung đào tạo bao gồm nhưng không giới hạn:

* Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel

* Các lưu ý về vận hành và kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ động cơ Diesel

* Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của động cơ Diesel (Bao gồm cả Cơ khí, Điện & Điều khiển)

* Các hư hỏng, sự cố thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Kính đề nghị các Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo quan tâm gửi Hồ sơ năng lực và chào giá cho chúng tôi trước 14h00 ngày 20/09/2022. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Lê Minh Việt, Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0225.3614.615 (ext 123)/0904261179 hoặc email: vietlm@vnpoly.vn.

Trân trọng!   

 

 

 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 (Đã ký)

Nguyễn Tuấn Ngọc

 

Tin khác