Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ

THƯ MỜI QUAN TÂM

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) có nhu cầu mua số liệu dự báo giá thị trường và số liệu báo cáo thị trường sản phẩm polyester tái chế với nội dung cụ thể như sau:

-      Dịch vụ cần cung cấp: Cung cấp số liệu dự báo giá thị trường và số liệu báo cáo thị trường nguyên liệu, sản phẩm polyester tái chế (bao gồm PET chip, POY (để sản xuất DTY 50d/72f, 75d/72f, 150d/48f) và DTY (50d/72f; 75d/72f, 150d/48f)) với thời gian dự báo từ năm 2024 – 2034.

-     Yêu cầu năng lực: là các Công ty/Tổ chức nghiên cứu thị trường và tư vấn có uy tín về các ngành nguồn năng lượng, hóa chất, dầu khí toàn cầu.

-     Thời gian thực hiện dịch vụ: tháng 11-12/2023.

Kính đề nghị các Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi Hồ sơ năng lực, báo cáo mẫu và chào giá cho chúng tôi trước 14h00 ngày 24/11/2023. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bà Hoàng Thị Hồng Huế, Phó trưởng phòng Thương mại, số điện thoại: 0225.3614.615 (ext 160) hoặc email: huehth@vnpoly.vn.

Trân trọng!                                                                                               

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

Đỗ Đức Thắng

Tin khác