Thông báo mời chào giá thanh lý phế liệu năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị có quan tâm

 

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng thông báo về việc mời chào giá gói thanh lý phế liệu tại VNPOLY với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm và phạm vi công việc.

- Địa điểm: Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyester Đình Vũ, lô CN5.5A khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Phạm vi công việc: Mời chào giá thanh lý phế liệu phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và sản xuất kinh doanh của Công ty VNPOLY.

2. Thời gian:

Thời gian xem hàng hóa, mua hồ sơ mời chào giá và nộp hồ sơ chào giá: Từ ngày 24/02/2023 đến hết 17h00 ngày 02/3/2023 tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (trong giờ hành chính).

         Hotline liên hệ: Mr Tuyển SĐT: 0904.698.386.

 

                                                                                                                  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                         Đỗ Đức Thắng

 

Tin khác