Mời tham gia chào giá gói thầu “Đào tạo An toàn vệ sinh lao động”

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu khóa đào tạo “An toàn vệ sinh lao động” cho cán bộ công nhân viên của VNPOLY với nội dung cụ thể như sau:

-       Tên hàng hóa: Đào tạo An toàn vệ sinh lao động theo nội dung của Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

-       Số lượng học viên: 139 người chia theo các nhóm học, cụ thể như sau:

STT

Đào tạo cho nhóm

Số lượng

(người)

1

Nhóm 1

04

2

Nhóm 2

00

3

Nhóm 3

104

4

Nhóm 4

31

5

Nhóm 5

00

6

Nhóm 6

00

 

Tổng

139

-       Địa điểm đào tạo: tại trụ sở Công ty VNPOLY, Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Kính đề nghị các Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo quan tâm gửi Hồ sơ năng lực, nội dung đào tạo và chào giá cho chúng tôi trước 14h00 ngày 06/09/2021. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Lê Minh Việt, Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0225.3614.615 (ext 123)/0904261179 hoặc email: vietlm@vnpoly.vn.

Trân trọng!   

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đào Đình Huy

Tin khác