Thư mời chào giá Thanh lý trang thiết bị văn phòng và phương tiện vận tải

 

Kính gửi: Các Khách hàng quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến Quý Khách hàng có quan tâm thư đề nghị chào giá “Thanh lý trang thiết bị văn phòng và phương tiện vận tải công ty ” với nội dung cụ thể như sau:

-       Bên chào bán: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam.

-       Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

-       Danh mục tài sản thanh lý như phụ lục 01 đính kèm .

-       Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn một túi hồ sơ/phong bì kín có niêm phong;

-       Hình thức nhận báo giá: chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Đối với các Khách hàng ở xa, Khách hàng nước ngoài có thể gửi chào giá qua email hoặc chuyển fax đến VNPOLY.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                       Fax: 0225 3 614 623

-       Thời gian phát hành Hồ sơ chào giá: Từ 8h00 ngày 26 tháng 05 năm 2023 đến 8h00 ngày 02 tháng 06 năm 2023 (trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h hàng ngày).

-       Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 9h00 ngày 02 tháng 06 năm 2023 tại văn phòng công ty địa chỉ Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ đến ông Phạm Minh Đức/Phòng Thương mại, số điện thoại: 0225 3 614 615 (ext 161) hoặc 0888 864466.

Thông tin chi tiết mời chào giá được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vnpoly.vn/bidding/.

Trân trọng cám ơn.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Phó Tổng Giám đốc

Đỗ Đức Thắng

 

 

Mẫu đơn:

ĐƠN CHÀO GIÁ THANH LÝ

 

________, ngày ___ tháng ___ năm 2023

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)

 

Sau khi nghiên cứu thư yêu cầu chào giá thanh lý và xem xét thực tế, chúng tôi ……………………………………..[Ghi tên khách hàng], cam kết thực hiện gói thanh lý trang thiết bị văn phòng và phương tiện vận tải của VNPOLY theo đúng yêu cầu của VNPOLY và chúng tôi xin chào giá trọn gói (bao gồm 26 mục - không bán lẻ) gói thanh lý nêu trên với tổng số tiền là: …………………………………………

Bằng chữ:……………………………………………………………….

[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ]

Nếu đơn chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết thực hiện đúng theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

Đơn chào giá này có hiệu lực trong thời gian 60 ngày, kể từ 8h00 giờ, ngày 02 tháng 06 năm 2023.

Đại diện hợp pháp của khách hàng(1)

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

Ghi chú:

(1)  Trường hợp đại diện theo pháp luật của khách hàng ủy quyền cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. Trường hợp tại Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn chào giá thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu.

(2) Khách hàng bằng chi phí của mình, sẽ tự thu xếp phương tiện, nhân lực bốc xếp vận chuyển hàng hóa tại VNPOLY.

(3) Với các xe máy thanh lý: không lưu thông nữa nên VNPOLY không thực hiện/phối hợp, trợ giúp thủ tục sang tên đổi chủ nữa và sẽ thông báo với cơ quan quản lý của Nhà nước về việc dừng lưu thông các phương tiện này.

 

(4) Kể từ khi được bàn giao, khách hàng chịu trách nhiệm toàn bộ, trên mọi phương diện đối với hàng hóa thanh lý. VNPOLY không chịu liên đới và chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hàng hóa đã được thanh lý.

 

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ THANH LÝ

 
 

STT

Tên vật tư

ĐVT

Số lượng

Tình trạng

Vị trí

Ghi chú

 

1

Màn hình máy tính

Cái

4

Hỏng, không lên hình

Phòng IT

 

 

2

Máy in

Cái

3

Hỏng cuốn, giắt dấy

Phòng IT

 

 

3

Máy scan Epson V370

Cái

1

Hỏng

Phòng IT

 

 

4

Máy đếm tiền

Cái

1

Hỏng

Phòng IT

 

 

5

Máy chiếu

Cái

1

Bóng hình già, lỗi

Phòng IT

 

 

6

Vỏ case máy tính

Cái

14

Hỏng

Phòng IT

 

 

7

Bàn phím máy tính

Cái

19

Hỏng

Phòng IT

 

 

8

Chuột máy tính

Cái

3

Hỏng

Phòng IT

 

 

9

Ổ cúng máy tính

Cái

38

Cũ, hỏng, lỗi

Phòng IT

 

 

10

Nguồn máy tính

Cái

20

Hỏng

Phòng IT

 

 

11

Main máy tính

Cái

15

Hỏng

Phòng IT

 

 

12

Switch cisco 8 cổng

Cái

1

Hỏng

Phòng IT

 

 

13

Switch cisco 16 cổng

Cái

1

Hỏng

Phòng IT

 

 

14

Switch cisco 48 cổng

Cái

1

Hỏng

Phòng IT

 

 

15

Điện thoại bàn

Cái

5

Hỏng

Phòng IT

 

 

16

Wifi

Cái

2

Hỏng

Phòng IT

 

 

17

Máy chủ Dell

Cái

2

Hỏng

Phòng IT

 

 

18

Máy chủ HP

Cái

1

Hỏng

Phòng IT

 

 

19

Bộ chuyển đổi quang điện Cisco 4503-E

Cái

1

Hỏng

Phòng IT

 

 

20

Bình Thuỷ sunhouse

Cái

1

Hỏng

Phòng IT

 

 

21

Cây nước nóng lạnh

Cái

1

Hỏng

Phòng IT

 

 

22

Máng đèn tuýp đôi

Cái

65

Vỡ, hỏng

Kho SX

 

 

23

Ghế gỗ nhà ăn vip

Cái

15

Cũ, gãy hỏng

Kho SX

 

 

24

Cục nóng điều hoà retech 24000 BTU

Cái

5

Hỏng, chết lốc

Kho TCKH

 

 

25

Mặt lạnh điều hoà retech 24000 BTU

Cái

2

Hỏng, mọt đường ống

Kho TCKH

 

 

26

Xe máy công vụ - Nhãn hiệu YAMAHA TAURUS.

Cái

5

2 xe tình trạng hỏng, 3 xe tình trạng cũ
(3 xe BKS 3327, 3426, 7459 đã bị mất giấy tờ xe)

Lán nhà xe và MTSC

BKS:30K1-4219; 16R5-3327;  16R5-3426; 30K1-4082; 16R6-7459.

 

 

Tin khác