Thư mời cung cấp suất ăn tập thể cho CBCNV

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng thông báo về việc mời nhà cung cấp suất ăn cho cán bộ công nhân viên tại bếp ăn tập thể Công ty với nội dung như sau:

- Địa điểm: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải phòng.

- Phạm vi công việc: Cung cấp lương thực thực phẩm và nấu ăn tại bếp ăn tập thể của VNPOLY.

- Thời gian tham gia: Từ 8h00 ngày 15/6/2023 đến hết 17h00 ngày 25/6/2023 tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (trong giờ hành chính).

Trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ.

-  Liên hệ: Các nhà cung cấp có quan tâm liên hệ trực tiếp với phòng Tổ chức Hành chính: Điện thoại: 0225 3614 615.

 

                                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN MỜI QUAN TÂM 

                                                                                         KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                       PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                                                   (Đã ký)

 

                                                                   Đỗ Đức Thắng

Tin khác