THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC

-       Tên Bên mời hợp tác: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY).

-    Tên Hồ sơ: “MỜI HỢP TÁC GIA CÔNG SẢN XUẤT SỢI POY TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT XƠ SỢI POLYESTER ĐÌNH VŨ”.

-       Hình thức lựa chọn: Mời hợp tác rộng rãi Trong nước và Quốc tế.

-    Thời gian phát hành HSMHT: từ 09 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2023 đến 09 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2023 (trong thời gian làm việc).

-      Địa chỉ phát hành: Lô CN5.5A Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP.Hải Phòng, Việt Nam.

-       Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ: Chậm nhất là trước 09 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm 2023.

-       Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (máy lẻ: 168/160)                   

Fax: 0225 3 614 623

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn         

  

Tin khác