Thông báo mời thầu rộng rãi các gói thầu đào tạo năm 2024

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) tổ chức Mời thầu rộng rãi gói thầu các gói thầu đào tạo năm 2024 với thông tin như sau:

1.   Gói thầu 01: “Các khóa đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức”

-       Số lượng: 01 gói thầu

-       Tên gói thầu: “Các khóa đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức”

-       Chi tiết gói thầu:

TT

Tên khóa đào tạo

Hình thức
đào tạo

Thời lượng

Địa điểm

Số lượt học viên

Ghi chú

1

Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp

Trực tiếp

3-5 ngày

Hải Phòng

180

 

2

Đào tạo hướng dẫn Kiểm soát và đánh giá nhà cung cấp

Trực tiếp

2-3 ngày

Hải Phòng

8

 

3

Đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Trực tiếp

1-2 ngày

Hải Phòng

12

 

4

Đào tạo kế toán giá thành, kế toán tổng hợp

Trực tiếp

3-5 ngày

Hải Phòng

5

 

5

Đào tạo Bộ kỹ năng Quản lý cấp trung

Trực tiếp

2-3 ngày

Hải Phòng

5

 

6

Đào tạo Giảng viên nội bộ

Trực tiếp

2-3 ngày

Hải Phòng

5

 

 

TỔNG

 

 

 

215

 

-       Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và tham gia chào thầu: Từ 08h00 ngày 04/7/2024 đến 17h00 ngày 24/7/2024 tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (trong giờ hành chính).

2.   Gói thầu 02: Các khóa đào tạo cấp chứng nhận/chứng chỉ theo quy định của pháp luật

-       Số lượng: 01 gói thầu

-       Tên gói thầu: “Các khóa đào tạo cấp chứng nhận/chứng chỉ theo quy định của pháp luật”

-       Chi tiết gói thầu:

TT

Tên khóa đào tạo

Hình thức
đào tạo

Thời lượng

Địa điểm

Số lượt học viên

Ghi chú

1

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Trực tiếp

3-5 ngày

Hải Phòng

120

 

2

Đào tạo Sơ cấp cứu cơ bản

Trực tiếp

2 ngày

Hải Phòng

17

 

3

Huấn luyện An toàn điện

Trực tiếp

3 ngày

Hải Phòng

8

 

4

Đào tạo đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Trực tiếp

2-3 ngày

Hải Phòng

4

 

5

Đào tạo 7 công cụ quản lý chất lượng

Trực tiếp

2-3 ngày

Hải Phòng

6

 

6

Đào tạo quản lý và vận hành về an toàn bức xạ

Trực tiếp

2-3 ngày

Hải Phòng

2

 

7

Đào tạo Chứng chỉ chuyên môn y tế lao động

Trực tiếp

2 ngày

Hải Phòng

1

 

8

Đào tạo An toàn Hoá chất

Trực tiếp

1-2 ngày

Hải Phòng

40

 

9

Đào tạo nhắc lại định kỳ PCCC & CNCH

Trực tiếp

1 ngày

Hải Phòng

25

 

 

TỔNG

 

 

 

223

 

-       Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và tham gia chào thầu: Từ 08h00 ngày 04/7/2024 đến 17h00 ngày 24/7/2024 tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (trong giờ hành chính).

Trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ.

Mọi chi tiết liên hệ: Ms Hà: SĐT 0362616488 – Chuyên Viên Phòng Tổ chức Hành chính.

 

                                                                                               ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

                                  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                  (Đã ký)

                                                                                                           Đào Đình Huy

Tin khác