Cụm thi đua số 3 Petrovietnam: Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch năm

Ngày 7/12, hội nghị “Tổng kết phong trào thi đua và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022 cụm thi đua số 3, các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” được tổ chức tại Đà Nẵng. Tại đây, các đơn vị đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bình xét thi đua và ký kết “Giao ước thi đua Cụm thi đua số 3” năm 2023.

Nộp ngân sách đạt 180,2% kế hoạch

Tham dự hội nghị, có ông Hoàng Văn Thứ - Thư ký Hội đồng khen thưởng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLVNN). Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Trịnh Tuấn Anh – Phó Trưởng ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực. Tham gia hội nghị còn các các đại diện đến từ 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 và các chuyên viên, phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

Cụm thi đua số 3 Petrovietnam: Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch năm

Toàn cảnh Hội nghị "Tổng kết phòng trào thi đua và bình xét thu đua khen thưởng năm 2022 Cụm thi đua số 3, các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam".

Cụm thi đua số 3 Petrovietnam bao gồm các thành viên: Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí – CTCP (PVFCCo), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) và Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc BSR cho biết, trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế có nhiều biến động khó lường, sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và sự xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. “Nhìn lại một năm vừa qua, tập thể lãnh đạo và NLĐ của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức để hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh do Tập đoàn đề ra. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn, cũng đã đạt được các thành tích tốt, tiếp tục phát triển và triển khai các hoạt động mới trong thời gian tới”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Cụm thi đua số 3 Petrovietnam: Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch năm

Ông Phạm Minh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc BSR.

Theo báo cáo tổng kết phong trào năm 2022, tổng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Cụm thi đua số 3 với tổng sản lượng tiêu thụ đạt 8.492.273 tấn, đạt 104% so với kế hoạch năm, bằng 105,1% so với 2021. Tổng doanh thu ước đạt 194,339 tỷ đồng, đạt 164,9% kế hoạch năm, bằng 154,8% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế của Cụm ước đạt 23.546 tỷ đồng, đạt 456,4% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2021 đạt 191,8%. Ước đạt nộp ngân sách Nhà nước 19.358 tỷ đồng, đạt 180,2% kế hoạch năm và 160,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tăng cường hợp tác, phát triển

Cũng tại hội nghị, 5 đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã tiến hành bình xét danh hiệu thi đua trong cụm. Trong 5 đơn vị, có 3 đơn vị đủ điều kiện bình xét trên 90 điểm là BSR, PVFCCo và PVCFC và Cụm dã thống nhất đề xuất các cấp xem xét, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho BSR và Cờ thi đua của UBQLVNN cho PVFCCo và PVCFC.

Cụm thi đua số 3 Petrovietnam: Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch năm

Ông Trịnh Tuấn Anh – Phó Trưởng ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Petrovietnam phát biểu

Về phía Petrovietnam, ông Trịnh Tuấn Anh – Phó Trưởng ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Petrovietnam đánh giá cao hiệu quả kinh doanh của 3 đơn vị là BSR, PVFCCo và PVCFC. Các đơn vị còn lại tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt qua các biến động trên thị trường. “Hy vọng trong năm tới, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, góp phần vào kết quả chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngoài ra, trong công tác thi đua năm 2023, cụm thi đua của các đơn vị có thể giao lưu, học hỏi với các cụm thi đua khác để nâng cao tính gắn kết; phối kết hợp giữa các đơn vị để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong hoạt động SXKD” ông Trịnh Tuấn Anh nhấn mạnh.


Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 ký "Giao ước thi đua" năm 2023.

Kết thúc hội nghị, 5 đơn vị trong Cụm thi đua số 3 của Petrovietnam đã tổ chức bình bầu Cụm trưởng, Cụm Phó năm 2023 và cùng nhau ký kết “Giao ước thi đua”. Kết quả bình bầu, BSR tiếp tục giữ chức Cụm trưởng và Cụm phó là đơn vị PVFCCo.

 

Thành Linh

Tin khác