Đảng bộ VNPOLOY sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 16/6/2023, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPOLY lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Hội nghị có: đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, các đồng chí Đảng ủy viên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

Hội nghị được nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPOLY lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về công tác lãnh đạo, trong nửa đầu nhiệm kỳ mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ VNPOLY và tập thể Ban Lãnh đạo Công ty đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty; đổi mới sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị

Về chính trị, tư tưởng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ủy VNPOLY chú trọng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chính sách pháp luật của Nhà nước hằng năm; gần 100% đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 04 và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, toàn Đảng bộ không có Đảng viên có 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và vi phạm vào những điều đảng viên không được làm.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, với nhiều khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, Đảng ủy VNPOLY đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty duy trì liên tục hoạt động SXKD và đảm bảo đáp ứng chất lượng sản phẩm đối với các khách hàng và đối tác; đảm bảo duy trì hoạt động kiểm soát an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, trật tự, vệ sinh môi trường; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho CBCNV, triển khai tốt các biện pháp ứng phó và phòng chống thiên tai, bão lũ…

Đồng chí Trần Huy Thư - Bí thư Đảng ủy VNPOLY báo cáo tại Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ VNPOLY đã kết nạp thêm 10 đảng viên và cử 15 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng do Trung tâm Chính trị quận Hải An – TP Hải Phòng tổ chức. Cùng với đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, tăng cường đoàn kết nội bộ, sinh hoạt chuyên đề đều đặn…

Về lãnh đạo các đoàn thể và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đều được Đảng ủy VNPOLY luôn quan tâm. Đảng ủy thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, từ đó Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy được vai trò của từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã được thành lập và do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban. Nội dung Quy chế dân chủ cơ sở tại VNPOLY những năm qua đều được xây dựng, sửa đổi theo các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Các đồng chí đảng viên phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe phát biểu của đảng viên về vai trò của Đảng bộ trong xây dựng và lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại Công ty; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc phát triển đảng viên mới…

Thay mặt, Đảng ủy Công ty, đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo sơ kết và chỉ đạo toàn Đảng bộ tiếp tục phấn đấu, giữ đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Trần Miền

 

 

 

Tin khác