Đảng ủy VNPOLY tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt

Chiều ngày 03/8/2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

Đến dự chỉ đạo và giám sát Hội nghị có đại diện Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: đồng chí Phạm Thị Bình – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và đồng chí Vũ Thị Quỳnh Trang – Cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty quán triệt tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm phải căn cứ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và căn cứ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh: việc lấy phiếu tín nhiệm không dựa trên tình cảm cá nhân, các đảng viên có trách nhiệm nhìn nhận, đánh giá việc làm của đồng chí, đồng đội mình để ghi phiếu được khách quan và phù hợp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là yếu tố để các đồng chí đảng viên đang giữ vị trí lãnh đạo trong Đảng và bộ máy điều hành nhìn lại hành động, lối sống để có các giải pháp điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 6 đồng chí: Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Đảng ủy; Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng Ban Kiểm soát; Thành viên Ban Kiểm soát theo đúng Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, Quy định số 09-QĐ/ĐUK ngày 30/5/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Quy định số 678-QĐ/ĐU ngày 06/7/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được báo cáo và công khai trước hội nghị theo kế hoạch.

Trần Miền

 

Tin khác