Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội Dầu khí Đông Bắc

Ngày 11/7/2023, Ban Chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-HDKVN về việc thành lập Hội Dầu khí Đông Bắc.

 

Người lao động VNPOLY đang làm việc.

Quyết định thành lập nêu rõ, Hội Dầu khí Đông Bắc có phạm vi địa l‎ý bao gồm Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh với 3 hội viên tổ chức là Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải và Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY).

Đồng thời, trung ương Hội cũng chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội Dầu khí Đông Bắc gồm ông Nguyễn Trung Hữu - Giám đốc PVOIL Hải Phòng là Chủ tịch; ông Trương Sỹ Minh - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải và bà Trần Thị Hoa - Phó phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn VNPOLY là Ủy viên.

Theo Quyết định, giao cho Tổng Thư k‎ý Hội chỉ đạo, phối hợp với Ban Chấp hành lâm thời soạn thảo quy chế hoạt động của Hội Dầu khí Đông Bắc; vận động, kết nạp thêm hội viên mới và tiến hành tổ chức đại hội bầu Ban Chấp hành Hội trước ngày 30/9/2023.

Theo PVN

 

Tin khác