PVTEX ký hợp đồng hợp tác gia công sợi DTY

Ngày 24/7/2018, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam diễn ra Lễ ký Hợp đồng Hợp tác gia công sợi DTY giữa Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) với Công ty Cổ phần Xơ sợi tổng hợp An Sơn (Công ty thành viên thuộc Tập đoàn An Phát).

Tin khác