Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm các Trưởng Ban chuyên môn/Ban Quản lý dự án thuộc Tập đoàn

Ngày 8/4 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng Ban chuyên môn Tập đoàn và Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch.

Tham dự Lễ công bố và trao các quyết định có Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí  Nguyễn Vũ Trường Sơn; Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng; Thành viên HĐTV Đinh Văn Sơn và Phó Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng.

        Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng Trưởng Ban Khí và Chế biến Dầu khí Bùi Ngọc Dương

Theo các quyết định được công bố, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn các Trưởng Ban chuyên môn thuộc Bộ máy điều hành Tập đoàn và Trưởng Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch.

                     Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng Trưởng Ban Điện Nguyễn Huy Vượng

Cụ thể, Hội đồng Thành viên Tập đoàn quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Ngọc Dương, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Khí và Chế biến Dầu khí Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Khí và Chế biến Dầu khí Tập đoàn; bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Vượng, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Điện Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Điện Tập đoàn; bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Hiến, Phó trưởng Ban phụ trách Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch giữ chức vụ Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch Phan Văn Hiến

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, khả năng, trách nhiệm của mình trên cương vị mới.

 

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, các Ban chuyên môn/Ban QLDA tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Tập đoàn giao, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn.

                                                                                                                                                              H.A (Tin từ PVN)

Tin khác