Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc

Trên cơ sở đề xuất của Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã đồng ý để triển khai bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn. Ngày 26/6/2019, UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức triển khai công bố các Quyết định bổ nhiệm.

           Toàn cảnh Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 tại Hưng Yên, là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam từ năm 2013 đến nay. Hiện đang phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp Lọc hóa dầu, Công nghiệp Khí, Các Dự án Điện khí; Công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường; Công tác Quản lý chất lượng và Công nghệ Thông tin của Tập đoàn. 

Về chuyên môn, ông là Tiến sỹ Hóa dầu, đã trải qua các vị trí: Kỹ sư Công nghệ - Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Kỹ sư Công nghệ - Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí; Chuyên viên - Ban Chế biến Dầu khí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Chuyên viên - Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính Phủ; Phó trưởng Ban Chế biến Dầu khí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Hóa dầu Long Sơn; Chủ tịch HĐTV Công ty Hóa dầu Long Sơn; Trưởng Ban QLDA Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau; Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Là người gắn bó nhiều năm (gần 20 năm) với Ngành Dầu khí, được đào tạo chuyên môn về Dầu khí, có kinh nghiệm và năng lực về quản trị, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý từ dự án đầu tư đến sản xuất kinh doanh, qua các mô hình Ban Quản lý dự án, Công ty Liên doanh, Công ty Cổ phần, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và quản lý nhà nước tại Văn phòng Chính phủ.

 

Việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc là sự kiện quan trọng, nhằm kiện toàn bộ máy điều hành của Tập đoàn, tạo điều kiện để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ổn định, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển.

                                                                                                                                                          Theo Petrotimes

Tin khác