Thông báo gia hạn chào giá “Thanh lý lo dầu Cosmo tồn kho trong kho ME”.

Kính gửi: Các Nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá “Thanh lý lo dầu Cosmo tồn kho trong kho ME” với nội dung cụ thể như sau:

-       Bên chào bán: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam.

-       Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

-       Tên hàng hóa:

·           DẦU COSMO-C62;

·           DẦU COSMO-100;

·           DẦU COSMO-C61.

(Chi tiết hàng hóa sẽ được gửi đến Nhà thầu quan tâm, và Nhà thầu quan tâm có thể liên hệ lấy mẫu dầu và khảo sát thực tế).

-       Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rộng rãi, Một giai đoạn một túi hồ sơ/phong bì kín có niêm phong;

-       Hình thức nhận báo giá: chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; Đối với các Nhà cung cấp ở xa (miền Nam Việt Nam), Nhà cung cấp nước ngoài có thể gửi chào giá qua email hoặc chuyển fax đến VNPOLY.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                       Fax: 0225 3 614 623

-       Thời gian phát hành Hồ sơ chào giá: Từ 8h00 ngày 27 tháng 02 năm 2020 đến 17h00 ngày 05 tháng 03 năm 2020 (trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h hàng ngày).

-       Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 8h00 ngày 06 tháng 03 năm 2020 tại văn phòng Công ty địa chỉ Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Nay chúng tôi gia hạn thời điểm đóng mở chào giá như sau:

-       Thời gian nhận Hồ sơ chào giá: Từ 9h00 ngày 20 tháng 03 năm 2020 đến 9h00 ngày 27 tháng 03 năm 2020 (trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h hàng ngày).

-       Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 9h30 ngày 27 tháng 03 năm 2020.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên không thay đổi so với Hồ sơ yêu cầu đã phát hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ông Phạm Minh Đức/Phòng Thương Mại số điện thoại: 0225 3 614 615 (ext 161) hoặc 088 886 4466.

Trân trọng cám ơn,   

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TRIỆU XUÂN VIỆT

Tin khác