Thông báo mời chào giá rộng rãi “Cung cấp các vật tư tiêu hao bảo dưỡng định kỳ máy DTY 06 tháng cuối năm 2021”

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam tổ chức Mời chào giá rộng rãi Cung cấp các vật tư tiêu hao bảo dưỡng định kỳ máy DTY 06 tháng cuối năm 2021”

Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY).

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải phòng.

Điện thoại: 0225.3614.615; Fax: 0225.3614.623.

Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá và tham gia chào giá:

Từ ngày 07/06/2021 đến hết 10h00 ngày 14/06/2021 tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (trong giờ hành chính).

Trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp có khả năng cung cấp các vật tư tiêu hao bảo dưỡng định kỳ máy DTY 06 tháng cuối năm 2021 nêu trên.

Mọi chi tiết liên hệ: Ông Lại Văn Tuyển. ĐT: 0904.69.83.86 – Chuyên viên Phòng Thương mại. Email: tuyenlv@vnpoly.vn.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI CHÀO GIÁ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Đức Thắng

 

Tin khác