Thông báo mời chào giá rộng rãi cung cấp các vật tư tiêu hao

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam tổ chức Mời chào giá rộng rãi Cung cấp các vật tư tiêu hao túi nilon HDPE, băng dính và dây đai nhựa PP cho 06 tháng cuối năm 2021 phục vụ sản xuất DTY cho SSFC”

Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY).

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải phòng.

Điện thoại: 0225.3614.615; Fax: 0225.3614.623.

Thời gian nhận hồ sơ mời chào giá và tham gia chào giá:

Từ ngày 25/06/2021 đến hết 10h00 ngày 04/07/2021 tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (trong giờ hành chính).

Trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp có khả năng cung cấp các vật tư tiêu hao túi nilon HDPE, băng dính và dây đai nhựa PP cho 06 tháng cuối năm 2021 phục vụ sản xuất DTY cho SSFC nêu trên.

 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ông Lại Văn Tuyển. ĐT: 0904.69.83.86 – Chuyên viên Phòng Thương mại. Email: tuyenlv@vnpoly.vn.

 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI CHÀO GIÁ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Đức Thắng

Tin khác