Thông báo mời chào giá "Thanh lý lô dầu Cosmo tồn trong kho ME"

Kính gửi: Các Nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thông báo chào giá “Thanh lý lo dầu Cosmo tồn kho trong kho ME” với nội dung cụ thể như sau:

-       Bên chào bán: Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam.

-       Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

-       Tên hàng hóa:

·           DẦU COSMO-C62;

·           DẦU COSMO-100;

·           DẦU COSMO-C61.

(Chi tiết hàng hóa sẽ được gửi đến Nhà thầu quan tâm, và Nhà thầu quan tâm có thể liên hệ lấy mẫu dầu và khảo sát thực tế).

-       Thời gian phát hành Hồ sơ chào giá: Từ 8h00 ngày 27 tháng 02 năm 2020 đến 17h00 ngày 05 tháng 03 năm 2020 (trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h hàng ngày).

Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ông Phạm Minh Đức/Phòng Thương Mại số điện thoại: 0225 3 614 615 (ext 161) hoặc 0888864466.

Thông tin chi tiết mời chào giá được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vnpoly.vn/bidding/.

Trân trọng cám ơn,   

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Triệu Xuân Việt

Tin khác