Thư mời thầu "Đào tạo An toàn vệ sinh lao động"

Kính gửi: Cổ phần Đào tạo – Kiểm định – Đo kiểm môi trường - Chi nhánh Miền Duyên Hải (STIEC)

          Địa chỉ: Số 1/94 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng.

 

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu (quy trình rút gọn) để thực hiện gói thầu “Đào tạo An toàn vệ sinh lao động” cho CBCNV của VNPOLY với nội dung cụ thể như sau:

-       Tên hàng hóa: Đào tạo An toàn vệ sinh lao động:

+ Đào tạo theo chương trình khung cho từng nhóm đối tượng, quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

+ Cấp thẻ/giấy chứng nhận và ghi sổ cho học viên đủ điều kiện theo đúng quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

VNPOLY kính gửi Quý Công ty dự thảo Hợp đồng Gói thầu “Đào tạo An toàn vệ sinh lao động” như đính kèm và kính mời đại diện có thẩm quyền của Quý Công ty tới để thương thảo Hợp đồng Gói thầu nêu trên.

-       Nguồn vốn: Tập đoàn DKVN hỗ trợ chi phí đào tạo năm 2021 cho VNPOLY theo Quyết định số 1434/QĐ-DKVN ngày 25/3/2021.

-       Thời gian phát hành:  14h00 ngày 12/5/2021 (thứ Tư).

-       Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 17/5/2021 (thứ Hai).

-       Thời gian mời đàm phán hợp đồng: 14h30 ngày 17/5/2021.

-       Địa điểm: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mọi chi tiết xin liên hệ bà Trần Thị Thúy, Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0225 3614 615 (ext 123).

Đề nghị Quý công ty chuẩn bị các đề xuất liên quan đến gói thầu “Đào tạo An toàn vệ sinh lao động” làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

 

Trân trọng!

                                                                                  KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                           (Đã ký)

                                                                                      Triệu Xuân Việt

 

 

Tin khác