Vinh danh các tập thể xuất sắc đóng góp vào sự phát triển bền vững và tăng trưởng của Petrovietnam

Ngày 8/1 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tôn vinh, khen thưởng 41 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn năm 2023.


Chủ tịch UBQLVNN Nguyễn Hoàng Anh và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng các đơn vị xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị về doanh thu năm 2023.

8 tập thể có thành tích xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị về doanh thu năm 2023:

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Chi nhánh Phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB)

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)


Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Mậu và Phó Tổng Giám đốc Đỗ Chí Thanh trao tôn vinh các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoàn thành vượt mức kế hoạch Hội đồng Thành viên Tập đoàn giao.

11 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoàn thành vượt mức kế hoạch Hội đồng Thành viên Tập đoàn giao:

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling)

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)

Công ty cổ phần PVI (PVI)

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)

Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College)

Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC)

Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP (PVMR)


Thành viên HĐTV Bùi Minh Tiến và Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn trao tôn vinh cho các tập thể.

4 đơn vị tiêu biểu trong xác lập kỷ lục mới:

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)

2 đơn vị tiêu biểu trong động lực tăng trưởng mới:

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

2 đơn vị tiêu biểu trong tái cấu trúc tài chính:

Ban Tài chính - Kế toán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)


Thành viên HĐTV Trần Bình Minh và Phó Tổng Giám đốc Dương Mạnh Sơn trao tôn vinh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2023.

7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2023:

Ban Kinh tế Đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban Quản lý Hợp đồng Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban Điện và Năng lượng tái tạo, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban Công nghiệp khí và Lọc hóa dầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban Quản trị nguồn nhân lực, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Văn phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


Thành viên HĐTV Phạm Tuấn Anh và Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang trao tôn vinh cho các đơn vị đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và tiêu biểu trong nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trong công tác năm 2023.

4 đơn vị tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo:

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem)

3 đơn vị tiêu biểu trong nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt khó:

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)

Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)

 

PV

Theo PVN

Tin khác