Đảng ủy VNPOLY sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và sinh hoạt chuyên đề “Một đội ngũ, một mục tiêu”

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 15/5, Đảng ủy Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (Đảng ủy VNPOLY) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 05 năm thực hiện Nghị quyết 281 của Đảng ủy Tập đoàn về “Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” và sinh hoạt chuyên đề “Một đội ngũ, một mục tiêu”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Về phía Đảng ủy VNPOLY có đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ VNPOLY; lãnh đạo các phòng chức năng; Ban Chấp hành Công đoàn; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên; các quần chúng ưu tú trong Đảng bộ VNPOLY.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 03 năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 01 được Đảng ủy VNPOLY triển khai tích cực. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy VNPOLY đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc thực hiện văn hóa VNPOLY và văn hóa Petrovietnam, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

05 năm qua, các nhiệm vụ của Nghị quyết 281 được Đảng ủy VNPOLY triển khai thực hiện nghiêm túc, liên tục tới từng cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm bồi đắp văn hóa nền tảng và làm giàu văn hóa bản sắc của Petrovietnma nói chung và văn hóa VNPOLY nói riêng. Công tác truyền thông và VHDN được VNPOLY thực hiện song hành gắn với các mục tiêu, kế hoạch SXKD.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu nói chuyện với cán bộ đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ VNPOLY về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã nói chuyện, trao đổi trực tiếp với cán bộ đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ VNPOLY về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Hồ Chí Minh – Tầm nhìn thời đại và vận dụng trong xây dựng, phát triển đất nước hiện nay”. Qua buổi nói chuyện, toàn thể cán bộ, đảng viên VNPOLY nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trong phần sinh hoạt chuyên đề “Một đội ngũ, một mục tiêu”, đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VNPOLY tiếp tục khẳng định vai trò của VHDN đối với sự phát triển của Công ty. Đồng chí nhấn mạnh, VHDN là sức mạnh nội sinh bền vững để phục hồi và thúc đẩy phát triển hoạt động SXKD, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Trên tinh thần “Một đội ngũ, một mục tiêu”, quyết tâm giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp, quyết liệt chống những biểu hiện tiêu cực, loại bỏ những yếu tố xấu, độc, không phù hợp. Đồng thời, thúc đẩy các giải pháp về nâng tầm văn hóa và nâng cao văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Huy Thư phát biểu tại Hội nghị

Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VNPOLY, các cán bộ, đảng viên tại Hội nghị đã trao đổi, chỉ ra những tồn tại, bài học kinh nghiệm sau 03 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, 05 năm thực hiện Nghị quyết 281 của Đảng ủy Tập đoàn. Từ đó, đưa ra những giải pháp chuyển hóa các nội dung học tập và làm theo Bác vào thực tiễn hoạt động của Công ty; đồng thời phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa Petrovietnam nói chung và văn hóa VNPOLY nói riêng, đảm bảo tính chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung vận hành lại toàn bộ Nhà máy an toàn, hiệu quả tiến tới phát triển bền vững trong tương lai.

Trần Miền

 

Tin khác