Đảng ủy VNPOLY tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể và cá nhân lãnh đạo năm 2022, ngày 12/12/2022 Đảng ủy Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (Đảng ủy VNPOLY) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phạm Thị Bình – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn thừa ủy quyền của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Đinh Đại Khánh, cán bộ Ban Pháp chế Tập đoàn. Về phía VNPOLY có đồng chí Đào Văn Ngọc – Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Đảng ủy; thành viên HĐQT; thành viên Ban Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát và đồng chí Kế toán trưởng.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm của các tập thể: Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; báo cáo kiểm điểm của cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Lãnh đạo Công ty. Các tập thể và cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, phát huy tính trung thực, khách quan trong trao đổi nhìn nhận lại việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 để làm rõ những mặt ưu điểm, những kết quả hoạt động tích cực đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời Hội nghị cũng tiến hành biểu quyết xếp loại các tổ chức, cá nhân ban lãnh đạo năm 2022.

 

Năm 2022, Đảng ủy VNPOLY đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn; duy trì bảo đảm việc làm cho 275 người lao động; tư tưởng của CBCNV và người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; công tác tổ chức cán bộ được ổn định; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; các nhiệm vụ bảo dưỡng, bảo quản máy móc thiết bị được duy trì, công tác an ninh an toàn được đảm bảo; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Bình – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Thừa ủy quyền của Trường trực Đảng ủy Tập đoàn, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy VNPOLY đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động VNPOLY; nhấn mạnh mục đích của công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đồng thời đề nghị Đảng ủy VNPOLY tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, cần phải bám sát vào các giải pháp đã đề ra để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong năm 2023.

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra theo kế hoạch. Các cá nhân và tập thể tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn trong phê bình, nghiêm túc trong tự phê bình, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp và đưa ra những biện pháp để khắc phục khuyết điểm.

Trần Miền

Tin khác