Đồng chí Trần Quang Dũng được chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 6/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có quyết định chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

Trước đó, ngày 3/5, tại Hội nghị lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020 - 2025, căn cứ văn bản chấp thuận của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã tiến hành quy trình bầu Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Với kết quả thống nhất tuyệt đối, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã bầu đồng chí Trần Quang Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn phụ trách công tác xây dựng Đảng.


Đồng chí Trần Quang Dũng được chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện tại, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã kiện toàn đủ nhân sự thường trực Đảng ủy với đồng chí Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam là Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam là Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách sản xuất kinh doanh và đồng chí Trần Quang Dũng là Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng.

PV

Theo PVN

Tin khác