Làm rõ thông tin giá chào gói “Thuê dịch vụ bảo dưỡng động cơ Diesel lai máy phát điện EDG”.

 Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ

 

   Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp dịch vụ đã quan tâm chào giá gói “Thuê dịch vụ bảo dưỡng động cơ Diesel lai máy phát điện EDG” với nội dung cụ thể như sau:

-  Nhu cầu: Theo đầu bài kỹ thuật của YCDV số 50-19/YCDV-BD “Thuê dịch vụ bảo dưỡng động cơ Diesel lai máy phát điện EDG” ngày 16/08/2019. Đề nghị các Nhà cung cấp có quan tâm làm rõ thông tin về giá chào theo biểu mẫu (để nhận biểu mẫu, liên hệ tới ông Phạm Minh Đức - Chuyên viên Phòng Thương mại).

-  Hình thức nhận tài liệu: Đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; Đối với các Nhà cung cấp ở xa, Nhà cung cấp nước ngoài có thể gửi chào giá qua email hoặc chuyển fax đến VNPOLY.

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                                 Fax: 0225 3 614 623

-  Thời gian làm rõ giá chào: Từ 14h00 ngày 07/02/2020 đến 14h00 ngày 12/02/2020;

-  Điều kiện kiên quyết:

+ Tuân thủ theo đúng biểu mẫu làm rõ hồ sơ chào giá đính kèm./.

            + Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời gian nêu trên để sửa đổi, bổ sung HSDT đã nộp đều không hợp lệ.

-  Thông tin liên hệ: Ông Phạm Minh Đức – Phòng Thương Mại

Tel: 0225 3 614 615 (ext 161)                               Fax: 0225 3 614 623

Trân trọng cám ơn,   

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)         

 

Triệu Xuân Việt   

 

Tin khác