Petrovietnam phát động cuộc thi “Pháp luật về doanh nghiệp và khung pháp lý cho hoạt động quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam”

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức cuộc thi “Pháp luật về doanh nghiệp và khung pháp lý cho hoạt động quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam” năm 2021. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2021 với chủ đề “Chủ động, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật vì một Petrovietnam phát triển bền vững”.

Cuộc thi nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tích cực tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp, quan hệ giữa Petrovietnam và các đơn vị Petrovietnam. Đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

1. Đối tượng dự thi: là toàn thể CBNV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (trừ CBNV thuộc Ban Pháp chế và Kiểm tra và thành viên Hội đồng chấm thi).

2. Cách thức dự thi

-    Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến. Người dự thi tham gia thi trực tiếp trên website của Petrovietnam tại link http://pvn.vn Người dự thi đăng ký thi bằng thông tin cá nhân và mỗi cá nhân chỉ được dự thi 01 lần; điền đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu.

-    Thông tin Người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi của PVN xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với Người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký sai lệch với thực tế.

3. Thời gian thi

-     Thời gian làm bài thi từ 09h00 ngày 08/11/2021 đến 24h00 ngày 12/11/2021 (05 ngày).

4. Bố cục đề thi, cách tính điểm

-    Đề thi gồm: 30 câu trắc nghiệm, trong đó: (i) khoảng 20-25 câu về pháp luật doanh nghiệp; (ii) 05-07 câu về tổ chức và hoạt động của PVN; và (iii) 01-02 câu hỏi bổ sung về việc xử lý tình huống và dự đoán số người tham gia cuộc thi.

-    Cách tính điểm: Câu hỏi trắc nghiệm: tính số câu trả lời đúng (mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 1 điểm), xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Câu hỏi dự đoán số người tham dự cuộc thi: trả lời đúng hoặc gần đúng nhất số người tham dự cuộc thi, xếp theo thứ tự từ đúng đến gần đúng nhất.

-    Cách xếp giải:

+ Giải cá nhân: Xếp theo thứ tự người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng từ cao xuống thấp. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu hỏi dự đoán sẽ đạt giải; lấy theo thứ tự từ cao đến hết giải. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời Câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì lựa chọn theo thứ tự người làm bài thi nhanh hơn. Đối với giải đặt biệt, giải nhất cần trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi bổ sung đạt yêu cầu logich, lập luận chặt chẽ nhất, có thời gian làm bài dự thi ngắn nhất.

+ Giải tập thể: xác định trên cơ sở tỷ lệ cán bộ tham dự thi trên tổng số cán bộ của Ban/VP/đơn vị và tỷ lệ tham gia dự thi tối thiểu đạt 70% tổng số CBNV; lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

5. Cơ cấu giải thưởng

- Giải cá nhân gồm: 01 giải đặt biệt (20 triệu đồng); 01 giải nhất (15 triệu đồng); 03 giải nhì (10 triệu đồng/giải); 05 giải ba (05 triệu đồng/giải); 20 giải khuyến khích (03 triệu đồng/giải)

- Giải tập thể được chia theo 2 nhóm:

+ Đối với các Ban/Văn phòng, đơn vị thuộc Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gồm: 1 giải Nhất (20 triệu đồng), 1 giải Nhì (15 triệu đồng), 2 giải Ba (10 triệu đồng/giải).

+ Đối công ty con của Petrovietnam gồm: 1 giải Nhất (30 triệu đồng), 2 giải Nhì (20 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (10 triệu đồng/giải).

Thông tin liên hệ Ban tổ chức cuộc thi: Ms Uyên 0983.456.798, Ms Hằng 0912.550.440 (cán bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra).

Tin khác