PVN tổ chức Hội nghị công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp

Sáng ngày 5/7, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai các nghị quyết, kế hoạch công tác của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn.

                                                                           Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía các Ban, ngành Trung ương có đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có các đồng chí Thành viên HĐTV Tập đoàn Đinh Văn Sơn, Nguyễn Hùng Dũng, Phan Ngọc Trung; TS. Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; cùng các đồng chí Trưởng các Ban/Văn phòng, trưởng/phụ trách các đoàn thể chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, xã hội thuộc Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Tổng giám đốc, Viện trưởng, Hiệu trưởng, lãnh đạo cấp phó phụ trách công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp; các đồng chí cán bộ phụ trách/chuyên trách, trực tiếp tham mưu nghiệp vụ công tác tuyên giáo, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp của các đơn vị, đoàn thể thuộc Tập đoàn.

                                     Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính: Nghị quyết 281/NQ-ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp; Kế hoạch triển khai công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp; Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách và cấp thực hiện trao đổi các Chuyên đề về công tác Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; và Phương pháp triển khai văn hóa doanh nghiệp.

Tổng giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng và Trưởng Ban TT&VHDN Tập đoàn Trần Quang Dũng chủ trì hội nghị

Truyền thông đi trước một bước

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng đã Giới thiệu Nghị quyết 281/NQ-ĐU ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN); triển khai kế hoạch công tác thời gian tới.

                                    Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu tại hội nghị

Theo đó, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác TT&VHDN nên ngay sau Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II (nhiệm ký 2015 – 2020), Ban Thường vụ/Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông và xây dựng phát triển VHDN. Trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại các ban tham mưu thuộc bộ máy điều hành, năm 2018 Tập đoàn đã thành lập Ban TT&VHDN. Nhờ vậy công tác truyền thông của Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động của toàn Tập đoàn; tạo sự liên kết trong hệ thống giữa công tác tuyên giáo, truyền thông, sự gắn kết với các sự kiện và hoạt động xã hội; đã xây dựng được mối quan hệ gần gũi, đồng cảm với các cơ quan quản lý báo chí và lãnh đạo, phóng viên, các cơ quan báo chí, xử lý kịp thời nhiều thông tin chưa chính xác gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Bên cạnh đó, mới đây Tập đoàn đã hoàn thiện và banh hành Cẩm nang Văn hóa Dầu khí, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam… Những kết quả đó đã bước đầu góp phần vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Nghị quyết 281/NQ-ĐU đề ra mục tiêu cho công tác truyền thông là thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời qua các phương tiện truyền thông để bảo vệ, giữ gìn và nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu; hạn chế tới mức thấp nhất những thông tin trái chiều, tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị. Tối ưu hóa và tập trung nguồn lực, tạo sự liên kết mang tính hệ thống để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động truyền thông trong Tập đoàn với phương châm “Truyền thông đi trước một bước”.

Mục tiêu xây dựng VHDN là thống nhất nhận thức từ lãnh đạo đến toàn thể người lao động về các giá trị chung của Tập đoàn, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, tạo nên bản sắc văn hoá Dầu khí mà người lao động Dầu khí phải trân trọng, gìn giữ và phát triển với phương châm hành động “Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động”.

Về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác TT&VHDN, thực hiện Nghị quyết số 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về công tác TT&VHDN, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác TT&VHDN một cách chi tiết, sát sao với tình hình thực tế của Tập đoàn và các đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Trên cơ sở chủ trương của Tập đoàn, đề xuất của Ban TT&VHDN, các Ban, đơn vị, đoàn thể trong Tập đoàn chủ động cung cấp thông tin về thuận lợi, khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh, cơ chế tác động đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị cho các cơ quan báo chí; thường xuyên cung cấp tin bài để các phóng viên, nhà báo tiếp cận, tham khảo và sử dụng đăng tải nhằm tạo sự chia sẻ, đồng thuận xã hội đối với ngành Dầu khí.

Khai thác triệt để tính năng tương tác của mạng xã hội, các công cụ truyền thông, thiết bị kỹ thuật số để nắm bắt thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội trong hoạt động Dầu khí.

Chỉ đạo, tạo điều kiện để báo Năng lượng Mới, Tạp chí Dầu khí xây dựng chuyên mục Năng lượng Quốc tế với mục đích tăng cường nội dung, bổ sung kênh tuyên truyền các hoạt động hợp tác quốc tế của Tập đoàn, đồng thời cũng là kênh liên kết truyền thông với các tổ chức dầu mỏ quốc tế, các công ty dầu khí nước ngoài tại Việt Nam....

                                   Tổng giám đốc BSR Bùi Minh Tiến phát biểu tham luận tại hội nghị

Bộ phận truyền thông phải nắm bắt được hơi thở doanh nghiệp

Tổng giám đốc BSR Bùi Minh Tiến, trong xây dựng VHDN thường xảy ra các sai lầm như theo tư duy nhiệm kỳ, gắn với văn hóa người đứng đầu. Tuy nhiên, ở các DNNN nên xây dựng văn hóa theo tập thể, để bất kỳ lãnh đạo nào thì văn hóa đó vẫn sống và phát triển. Sai lầm nữa là xây dựng VHDN theo phong trào, thiếu đi nền tảng, không thường xuyên, bền bỉ. Trong khi đó muốn xây dựng thành công VHDN phải xây dựng từ phần gốc, tạo những thói quen tốt, làm nền tảng của VHDN.

Bên cạnh đó, theo ông Tiến, lãnh đạo cao nhất phải có sự quan tâm đúng mức đối với xây dựng VHDN, bởi khi mà lãnh đạo cao nhất thiếu quan tâm thì xây dựng VHDN khó thành công. Trong khi đó, nếu người đứng đầu quan tâm sẽ truyền cảm hứng rất lớn cho CBCNV, bởi nó thể hiện sự cam kết, niềm tin thực thi. Đặc biệt, trong xây dựng VHDN cần chú trọng tính thực thi, chuyển hóa những chủ trương thành hành động cụ thể, để không rơi vào tình trạng nặng về hô hào, nhẹ về thực thi.

Trong công tác truyền thông, ông Tiến cho rằng, bộ phận làm công tác truyền thông ở các đơn vị cần phải được coi trọng và nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của lãnh đạo và CBCNV. Có như vậy, bộ phận truyền thông mới nắm bắt được hơi thở doanh nghiệp, có được phương tiện, quyền lực để có thể làm tốt nhiệm vụ, tuyền thông hiệu quả, kịp thời, đóng góp tích cực cho hoạt động của doanh nghiệp.

                            Tổng giám đốc BIENDONG POC Ngô Hữu Hải phát biểu tham luận tại hội nghị

ổng giám đốc PVOIL Cao Hoài Dương phát biểu tham luận tại hội nghị

 Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVTEX Đào Văn Ngọc

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San trao đổi với lãnh đạo các đơn vị bên lề hội nghị

 

Tin khác