Thông báo mời chào giá YCDV Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các tài sản của Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá YCDV “Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các tài sản của Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

-  Nhu cầu: Nội dung Hồ sơ mời chào giá YCDV “Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các tài sản của Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ năm 2020.

-  Hình thức nhận hồ sơ: Hồ sơ chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Đối với các Nhà cung cấp ở xa, Nhà cung cấp nước ngoài có thể gửi chào giá qua email hoặc chuyển fax đến.

 

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                Fax: 0225 3 614 623

 

-  Thời gian phát hành HSMCG: Từ 10 giờ 00” ngày 19 tháng 02 năm 2020 đến 10 giờ 00” ngày 25 tháng 02 năm 2020;

 

-  Thời gian hợp đồng có hiệu lực: Kể từ ngày 29/02/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

 

-  Thời hạn thực hiện YCDV: Hoàn thành trước ngày 28/02/2020.

 

-  Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3614 615 (ext 161) gặp Ms Ngọc                        Fax: 0225 3614 623

 

Trân trọng cảm ơn.    

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Triệu Xuân Việt

Tin khác