Thư chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 của Tổng Giám đốc VNPOLY

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) cũng như toàn thể nam CBCNV VNPOLY, Tổng Giám đốc - Trần Huy Thư gửi Thư chúc mừng tới các nữ CBCNV Công ty.

Xin trân trọng gửi tới CBCNV VNPOLY toàn văn Thư chúc mừng của Tổng Giám đốc.

 

 

Tin khác