Thư đề nghị chào giá quan trắc môi trường tại VNPOLY

Kính gửi:

Các đơn vị có quan tâm

              

 

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trước là Công ty Cổ phần hóa dầu và Xơ sợi Dầu Khí (PVTEX) trân trọng gửi tới các đơn vị thư mời chào giá cạnh tranh gói quan trắc môi trường tại nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với nội dung cụ thể như sau:

1.      Địa điểm và phạm vi công việc.

-        Địa điểm: Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ, lô CN5.5A khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng;

-        Phạm vi công việc: Quan trắc môi trường tại công ty VNPOLY.

2.      Các điểm khảo sát. ( Dựa trên báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM)

TT

Thông số giám sát

Số đợt quan trắc/năm

1

Giám sát chất lượng môi trường nước thải sau xử lý sơ bộ: 01 vị trí x 03 lần/vị trí.

Quan trắc 04 đợt/năm, tương ứng mỗi quý 01 đợt

2

Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh Nhà máy:

-          Vị trí cách Nhà máy 200m về cuối hướng gió: 01 vị trí x 03 lần/vị trí.

Quan trắc 02 đợt/năm, tương ứng 06 tháng/đợt, quan trắc trong quý II và quý IV

3

Giám sát nguồn phát thải trong khu vực sản xuất:

-          Khu vực xưởng Fila: 01 vị trí x 03 lần/vị trí.

-          Khu vực xử lý nước thải sơ bộ xưởng UT/OS: 01 vị trí x 03 lần/vị trí.

Quan trắc 04 đợt/năm, tương ứng mỗi quý 01 đợt

 

3.      Thời gian thực hiện hợp đồng.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 01/03/2021. Khi hết hạn hợp đồng căn cứ nhu cầu, khả năng của hai bên, hai bên có thể cùng nhau gia hạn (ký phụ lục) hoặc tiến hành thực hiện chào giá trực tiếp theo quy định của pháp luật.

4.      Yêu cầu Hồ sơ.

Các đơn vị quan tâm chào giá, gửi hồ sơ chào giá bao gồm: hồ sơ năng lực, giấy đăng ký kinh doanh, thư chào giá… Hồ sơ chào giá phải đựng trong 01 (một) phong bì dán kín gửi tới địa chỉ công ty VNPOLY.

-        Địa chỉ: Lô CN5.5A khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, T.P Hải Phòng;

-        Thời gian gửi hồ sơ chào giá (trong 07 ngày làm việc): từ 8h00 ngày 26/02/2020 đến 17h00 ngày 04/03/2020.

 Trân trọng cảm ơn.

 

 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

 

Phạm Khắc Toàn

 

Tin khác